Ana Sayfa > Hasta Kabul Sekreterliği (UZAKTAN EĞİTİM)

Hasta Kabul Sekreterliği (UZAKTAN EĞİTİM)

Son Başvuru Tarihi: 31.01.2018

SON BAŞVURU TARİHİ: 31.01.2018
Eğitiminize Eğitim Portalına Giriş butonuna basarak katılabilirsiniz.

Kullanıcı Adınız: TC Kimlik Numaranız.
Şifreniz               : TC Kimlik Numaranızın İlk Beş Hanesi.

EĞİTİM SÜRESİ VE ŞEKLİ

(Devam eden) Eğitimi için;

Eğitim Tarihi        :  02 Ocak 2018- 31 Ocak 2018

Sınav Tarihi         : 

  25 Ocak 2018 - 31 Ocak 2018

(Devam eden) Eğitimi için;

Eğitim Tarihi        :  16 Ocak 2018- 15 Şubat 2018

Sınav Tarihi         : 

  10 Şubat 2018 - 15 Şubat 2018
  

(Bir sonraki) Eğitim için;
Başvuru Tarihleri : 
 16 Ocak
 2018 - 31 Ocak 2018
Eğitim Tarihi         : 01 Şubat 2018 -  28 Şubat 2018


EĞİTİMİN TANIMI:

Hasta Kabul Sertifika Programı tıbbi sekreter olarak çalışan ya da çalışmak isteyen, alan değiştirmek isteyen, yeteneklerini geliştirmek ve daha etkili çalışmak isteyen sekreterler ve sekreter adayları için tasarlanmıştır. Sekreterlik mesleği bir taraftan sekreterlik mesleği ile ilgili uzmanlık bilgilerini - alan bilgisi - diğer taraftan da sekreterlik bilgisi ile ilgili diğer bilim dallarına ilişkin bilgileri içeren bir meslektir. Sekreterlik mesleği aynı zamanda gelişen teknolojiyi ve piyasa koşullarını sürekli öğrenme ve uygulamayı gerektiren bir meslektir.

Hasta Kabul Sertifika Programından edildikleri sağlık kuruluşlarını, özelliklerini ve amaçlarını yakından bilmek durumundadırlar. Sağlık hizmeti sunan kurumlar başta yataklı tedavi kurumları olan hastaneler (Genel, özel dal, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri vb.), Hemşirelik Bakım, Geriatri merkezleri ve Evde Bakım Merkezleri yanında ayakta sağlık hizmeti sunucuları (doktor muayenehaneleri, diş hekimi muayenehaneleri, diğer sağlık personeli muayenehaneleri)  gibi sağlık birimlerince sunulan ayakta bakım merkezleri, tıbbi teşhis amaçlı laboratuvarlardır. Tüm bu sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon işlevi söz konusudur.

Bununla beraber her bilimsel alanın kendine özgü terminolojisi vardır. Her dilin terminolojisine geçen bu sözcükler o dilin yazım ve fonetik (sesbilim) kurallarına göre uyarlanır. Tıbbi sekreterin söz konusu terminolojiyi bilmesi gerekir.

SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI:

Bu programı tamamlayan katılımcılar güçlü sekreterlik becerilerinin yanı sıra tıp alanının kendine özgü ‘tıbbi terminoloji’ bilgileriyle de donatılacaklardır.

Sakarya Üniversitesi Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon Sertifika Programını tamamlayan sekreterler güçlü sekreterlik becerileri, tıbbi terminoloji ve tıbbi dokümantasyon bilgileriyle kamu veya özel sağlık işletmelerinde birçok fırsat elde edebilirler. Program katılımcıları tıbbi sekreterliğe hazırlar ve bu yönde var olan bilgi ve becerilerini geliştirir.

EĞİTİM SÜRESİ VE ŞEKLİ:

Uzaktan eğitim yöntemi ile Türkiye'nin her yerinden katılım sağlayabilirsiniz.
60 Ders saati olan  eğitimimiz 1 ayda tamamlanmaktadır.                                                                                               

BAŞVURU ŞARTI:
Herhangi bir başvuru şartı aranmamaktadır.

TIBBİ SEKRETERLİK VE DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ

PROGRAMI İÇERİĞİ:

1) TIBBİ SEKRETERLİĞE GİRİŞ
- Tıbbi Sekreterliğin Tanımı
- Sekreterlik Çeşitleri
- Tıbbi Sekreterin Görevleri
- Sekreterin Bilgi Ve Beceri Düzeyi İle İlgili Özellikleri
-  Sekreterin Diğer Özellikleri
- Genel Olarak Sekreterlik Hizmetleri
- Sekreterlikte İletişim Ve Telefon Konuşmalarında Dikkat Edilecek Hususlar

2) YAZIŞMA TEKNİKLERİ
- Dilekçe
- Kurum İçi Yazışmalar
- Kurumlar Arası Yazışmalar
-  Raporlar
- Tutanaklar

3) ARŞİVLEME VE DOSYALAMA
- Hasta Dosyaları Arşivi
- Arşivin Yapı Ve Özellikleri
- Hasta Dosyaları Arşivinin Yönetim Ve Organizasyonu
- Diğer Ünitelerle Fonksiyonel İlişkileri
- Hasta Dosyaları Arşivi Komitesi
- Tıbbi Dokümanların Ve Hasta Dosyalarının Hukuki Durumu
- Arşivleme Araçları
- Hasta Dosyalarının Önemi
- Hasta Dosyalarının Düzenlemesi Ve Kapsamı
- Hasta Dosyalarının Oluşturan Formlar
- Hasta Dosyalarının Numaralandırılması Ve Sıralanması
- Hasta İndeks Kartlarının Düzenlenmesi
-  Hastalık Ve Ameliyat İndeksleri
- Hastalık Ve Ameliyat İndekslerinin Kullanım Amaçları
- Hastalık Ve Ameliyat İndekslerinin İçeriği

4) TIBBİ TERMİNOLOJİ
- Temel Tanım
- İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım Ve Terimler
- Sinir Sistemi Ve Terimleri
- Endokrin Sistem Terimleri
- Hareket Sistemi Terimleri
- Kan Ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Terimler
- Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler
- Solunum Sistemine İlişkin Anatomik Terimler
- Sindirim Sistemine ilişkin Terimler
- Üriner Sisteme İlişkin Terimler
- Genital Sisteme İlişkin Terimler
- Göze İlişkin Terimler
-  Kulağa İlişkin Terimler
-  Deriye İlişkin Terimler

5) SAĞLIK KURUMLARININ TANIMI VE ÇEŞİTLERİ
- Koruyucu Sağlık Hizmetleri
- Tedavi Hizmetleri
- Rehabilitasyon Hizmetleri
- Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri
- Hastanelerin Tanımı Ve Türleri  gibi konuları içermektedir

SERTİFİKA PROGRAMINA KATILAN HERKESE

ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ÜCRETSİZ. 

ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ:
- Atatürk İlkeleri
- TC Anayasası
- Genel Olarak Devlet Teşkilatı
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- Yazışma - Dosyalama Usulleri
- Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri
- Halkla İlişkiler
- Gizlilik ve Gizliliğin Önemi
- İnkılap Tarihi
- Milli Güvenlik Bilgileri
- Haberleşme
- Türkçe Dilbilgisi Kuralları
- İnsan Hakları

-----------------------------------------------------------------

EĞİTİM ÜCRETİ: 350 TL

BANKA HESAP BİLGİSİ:
Ziraat Bankası
Hesap Sahibi   : Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Şube Kodu       : 1946 - Sakarya Üniversitesi
Hesap No         : 1946-29516353-5027
IBAN               : TR28 0001 0019 4629 5163 5350 27


- Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.

- BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN ÖDEDİKLERİ ÜCRET  HANGİ SEBEPLE OLURSA OLSUN İADE EDİLEMEZ!

-  Kargo ücreti SAUSEM tarafından ödenmek üzere Belgeler Adaylarımızın adreslerine gönderilecektir. (Ancak; yurt dışında ikamet eden adaylarımızın sertifika gönderim ücreti kendilerine aittir. Türkiye'de bir adres bildirmeleri durumunda gönderim ücreti yine SAÜSEM tarafından yapılacaktır.)

-Eğitime katılacak adaylar her hangi bir firma adına eğitimlerini fatura ettirmek istiyorlar ise başvurularını yaptıkları gün dekont ve firma bilgilerini bilgeng@sakarya.edu.tr mail adresine mutlaka mail atmalıdırlar.

           

İLETİŞİM:
Mesai Saatler: 09:30 - 12:30  || 13:30 - 17:30
- 0264 295 73 64
- 0264 295 74 03
- 0264 295 38 61 

 

Önemli Eğitimler
DİĞER EĞİTİMLER