İş Hukuku Sertifika Programı (UZAKTAN EĞİTİM)

 
Son Başvuru Tarihi: 30.04.2018

SON BAŞVURU TARİHİ:30.04.2018
Eğitiminize Eğitim Portalına Giriş butonuna basarak katılabilirsiniz.

Kullanıcı Adınız: TC Kimlik Numaranız.
Şifreniz               : TC Kimlik Numaranızın İlk Beş Hanesi.

EĞİTİM SÜRESİ VE ŞEKLİ

(Devam eden) Eğitimi için;

Eğitim Tarihi        : 01 Nisan

 2018 - 30 Nisan 2018

  

Sınav Tarihi         :  

25 Nisan 2018 - 30 Nisan 2018


(Devam eden) Eğitimi için;

Eğitim Tarihi        :  

16 Nisan 2018 - 15 Mayıs 2018

Sınav Tarihi         :  

 10 Mayıs

 2018 - 15 Mayıs 2018

 


  

(Bir sonraki) Eğitim için;
Başvuru Tarihleri : 
 16 Nisan 2018 - 30 Nisan 2018

Eğitim Tarihi         :  02 Mayıs 2018 - 31 Mayıs 2018

Uzaktan eğitim yöntemi ile Türkiye'nin her yerinden katılım sağlayabilirsiniz. Eğitimimiz 1 ayda tamamlanmaktadır.  


EĞİTİM TANITIMI:
İş hukuku, ücret ve tazminatların vergilendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ve bordro gibi konularda işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak uzman personel talebi fazla olmasına rağmen, bu alanda yetişmiş az sayıda personel bulunmaktadır.
Program, uygulamaları doğru ve süreklilik arz edecek şekilde hayata geçiren, gerek pratik gerekse teknik bilgi ve alt yapıya sahip, donanımlı ‘İş Hukuku Uzmanı’ yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

BAŞVURU ŞARTI:
█▌ Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans Mezunları Başvuru Yapabilirler.

EĞİTİM İÇERİĞİ:
▒▒ Bölüm 1: İş Hukuku Uzmanlığına Giriş
▒▒ Bölüm 2: Bireysel İş Hukuku (4857, 5953, 854)
▒▒ Bölüm 3: İş Sözleşmesinin Kurulması, Sona Erdirilmesi, Bildirimli Fesih
▒▒ Bölüm 4: İşçi ve İşverenin Haklı Nedenle Derhal Feshi
▒▒ Bölüm 5: Toplu İşçi Çıkışı, İş Güvencesi ve Feshin Hukuki Sonuçları
▒▒ Bölüm 6: İhbar-Kıdem Tazminatlarının Hesaplanması
▒▒ Bölüm 7: Prime Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
▒▒ Bölüm 8: Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları
▒▒ Bölüm 9: 4-1/B (Bağ-Kur) Sigortalılarına İlişkin Uygulamalar
▒▒ Bölüm 10: 5510 Sayılı Kanunda Borçlanmalar ve Hizmet Birleştirmeleri
▒▒ Bölüm 11: Toplu İş Hukuku
▒▒ Bölüm 12: Personel Özlük Dosyası Oluşturulması, Personel İşlemlerinde Belgelendirme (Tutanak, Savunma İsteme, İhtarname ve Diğer Personel İşlemlerine İlişkin Belgelerinin Düzenlenmesi, İş Hukukunda İşverenlerin Bildirim Yükümlülükleri, Son Yargıtay Kararları) İş Hukukunda Yıllık İzin, Fazla Çalışma ve İstihdam Yükümlülükleri
▒▒ Bölüm 13: 5510 Sayılı Kanunda Önemli Uygulamalar ve Bildirimler
▒▒ Bölüm 14: 5510 Sayılı Kanunda Emeklilik İşlemleri ve Uygulaması
▒▒ Bölüm 15: İş Hukuku Alt İşveren Uygulaması ve Temel Kavramlar
▒▒ Bölüm 16: Yargıtay Kararlarında Taşeronluk Uygulaması ve Asgari İşçilik Bildiriminde Genel Esaslar
▒▒ Bölüm 17: İş Kazası, Meslek Hastalığı
▒▒ Bölüm 18: Analık Sigortası ve Doğum Yardımları
▒▒ Bölüm 19: İşsizlik Sigortası Uygulaması
▒▒ Bölüm 20: Personel Seçimi, İşe Alım
▒▒ Bölüm 21: Eğitim ve Kariyer Planlama
▒▒ Bölüm 22: İK Yönetiminde Performans Değerlendirme ve Ücretlendirme
▒▒ Bölüm 23: Ücret Bordrosu Düzenlenmesi, SGK E-Bildirge, E-Sigorta Uygulaması

BAŞVURU HAKKINDA:
- Sertifika Gönderimi Ücretsiz Yapılacaktır.
- Herhangi bir mezuniyet şartı aranmayıp, bu sertifika eğitimine herkes başvurabilir.
- Sınav internet üzerinden yapılacaktır.Adaylarımız Türkiye'nin her yerinden katılabilir.Sınavdan geçer puan alan her adayımız belge almaya hak kazanır.

Eğitim Ücreti: 350,00 TL (Kesinlikle ÜCRET İADESİ Yapılamamaktadır ! )

BANKA HESAP BİLGİLERİ
Ziraat Bankası
Hesap Sahibi : Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
Şube Kodu : 1946
Hesap No : 1946-29516353-5027
IBAN :  TR28 0001 0019 4629 5163 5350 27

Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA