Baş Doğrulayıcı ve Proses Sınavı

 
Son Başvuru Tarihi: 01.01.0001

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği kapsamında sınavlara katılabilme kriterlerini taşıyan ve bu amaçla düzenlenen baş doğrulayıcı ve proses eğitimlerini tamamlayan kişiler için Baş Doğrulayıcı ve Proses Sınavları 16.07.2016 Cumartesi günü Ankara'da yapılacaktır.

Sınav Düzeni:

Sınavlar tek oturumda yapılacak ve aşağıda listelenen 8 ayrı bölümden oluşacaktır. Sınavların toplam süresi 120 dakika olup, saat 10.00’da başlayıp 12.00’da tamamlanacaktır. Adaylar hangi sınav veya sınavlara katılacaklar ise o cevap kağıdında ilgili sınava ait bölümde yer alan soruları işaretleyeceklerdir.

No

Sınav Adı

Soru sayısı

1

Petrol Rafinasyonu Sınavı (Eğitim bölümü 7.1)

10

2

Kok ve Metal Sanayi Sınavı (Eğitim bölümü 7.2)

10

3

Birincil Alüminyum Üretimi Sınavı (Eğitim bölümü 7.3)

10

4

Mineral Sanayi Sınavı (Eğitim bölümü 7.4)

10

5

Kağıt ve Selüloz Üretimi Sınavı (Eğitim bölümü 7.5)

10

6

Kimya Sanayi Sınavı (Eğitim bölümü 7.6)

10

7

Asit ve Kaprolaktum Üretimi Sınavı (Eğitim bölümü 7.7)

10

8

Baş Doğrulayıcı Sınavı (Eğitim bölümü 8)

40

 
Sınavlarda her soru için sadece biri doğru olan 4 şıklı hazırlanmak sureti ile çoktan seçmeli test sistemi uygulanacaktır. Sınavlar optik okuyucu sistem ile değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Her bir sınav için değerlendirme 100 puan üzerinden ayrı ayrı yapılacak olup, 70 ve üzerinde puan alanlar sınavdan başarılı sayılacaklardır ve başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Sınavlarda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Adaylar sınavlar esnasında ve sınavların yapıldığı binada sigara içmeyeceklerdir. İçenler hakkında 4207 sayılı kanun gereğince işlem yapılacaktır. Sınavlara girecek adaylar, cep telefonu, hesap makinesi ve benzeri iletişim/bilgi depolama araçlarını sınav mahalline sokamazlar.

Adayların, sınav öncesinde kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu geçerli bir kimlik belgesi bulundurmaları gerekir.

Sınavlarda kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak; cep telefonu, hesap makinesi ve benzeri iletişim/bilgi depolama araçlarını yanında bulundurmak; soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz teslim etmemek ve sınav salonu dışına çıkarmak, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmak gibi eylemlerde bulunanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır.

Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir.

Yapılacak sınava girecek kişilerin;

İlgili eğitimlere katılmış olması,

20 Mart 2016 tarihinde yapılmış olan Doğrulayıcı sınavından başarılı olmuş olmaları,

Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliğin 52 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan şartlardan en az birini taşıyor olmaları gereklidir.

Bu şartları taşımayana adayların sınav başvuruları kabul edilmez. Doğrulama ve Yetkilendirme Tebliği’nin 52 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan sınav ön şartları da dahil olmak üzere aranan tüm nitelik ve şartları taşımadıkları halde, sınavlara girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve belgeleri verilmez, sınav ücreti iade edilmez.

Sınav Başvuruları:

Başvuru için gerekli olan belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Başvuru formu.

b) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yüksek Öğretim Kurulu onaylı denklik belgesi.

c) Sınava girilecek konularda eğitimini tamamladığını gösterir Sera Gazı Doğrulayıcı Eğitimi Katılım Sertifikaları.

ç) Doğrulama ve Yetkilendirme Tebliği’nin 52 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan sınava giriş şartlarından en az birinin sağlandığını gösterir belgeler.

d) Sınav ücretinin yatırıldığını gösterir dekont.

Sınav başvuruları tamamlandıktan sonra, sınava girecek adaylar için sınava girecekleri yerleri gösteren sınav giriş belgeleri ile soyadına göre hazırlanmış salon yoklama listelerinin http://www.sausem.sakarya.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

SINAV ÜCRETİ: 160,00 TL (KDV Dahil) olup 

SAÜSEM Ziraat Bankası Sakarya Üniversitesi Şubesi 5027-29516353  / 

IBAN: TR28 0001 0019 4629 5163 5350 27 no'lu hesaba 20.06.2016 ve 04.07.2016 tarihleri arasında yatırılacaktır."  Adayın bir veya daha fazla sınava katıldığına bakılmaksızın aynı sınav ücreti alınır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUSEM) Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA 
Tel:   0264 295 3861
          0264 295 7364
          0264 295 7381
Faks: 0264 295 54 50
E-posta: sausem@sakarya.edu.tr

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA