Ana Sayfa > Sözleşmeli Öğretmenliğe Hazırlık Eğitim Programı (UZAKTAN EĞİTİM)

Sözleşmeli Öğretmenliğe Hazırlık Eğitim Programı (UZAKTAN EĞİTİM)

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2017

Tanıtım VideosuResmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik için tıklayınız.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK NEDİR?
   Sözleşmeli öğretmen, Millî Eğitim Bakanlığının boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre sözlü sınava çağrılıp başarılı olanlar arasından süreli olarak istihdam edilen öğretmendir.
  Sözleşmeli öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumlarındaki emsali kadrolu alan öğretmenleri için öngörülen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.
  Sözleşmeli öğretmenlerin malî hakları ile ilgili iş ve işlemler Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre yapılır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE KİMLER BAŞVURABİLİR?
  Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunacaklarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında şu özel şartlar aranır:
   a) Mezun olunan yükseköğretim programının, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması,
   b) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç, Bakanlıkça uygun görülen pedagojik formasyon eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması,
   c) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin kabul edilmiş olması,
   d) KPSS’den, atanacakları alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olması,
   e) Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza alınmamış olması.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER NASIL SEÇİLECEKLER?
   1) KPSS sonucunda her alan için oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar için belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
   2) Sözlü sınav, Bakanlıkça sözlü sınav komisyonu oluşturulması öngörülen sözlü sınav merkezlerinde yapılır.
   3) Sözlü sınava girmek isteyenler, tercihleri de dikkate alınarak belirlenen sözlü sınav merkezlerinden birinde sözlü sınava alınır.
   4) Sözleşmeli öğretmenliğe atama için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonunca yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkına sahip olur.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE HAZIRLIK EĞİTİMİNİN TANIMI
   3 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanan “Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğinde” sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin kriterler açıklanmıştır. Adayların sözlü sınavlar ile ilgili kaynak bulmada sıkıntı yaşamaları göz önünde bulundurularak Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SAÜSEM) tarafından uzaktan eğitim programı başlatılmıştır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI VE AĞIRLIKLARI

   a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %25,
   b) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %25,
   c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %25
   d) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri: %25.

EĞİTİM SÜRESİ VE ŞEKLİ

Eğitimin Toplam Saati   : 40 Ders
Eğitimin Başlama Tarihi: Eğitim Kayıtları Devam Etmektedir.
Eğitimin Şekli: Uzaktan Eğitim (İnternet Üzerinden)

EĞİTİM İÇERİĞİ

A) Bir Konuyu Kavrayıp Özetleme, İfade Yeteneği ve Muhakeme Gücü 
 • Anlama, Anlamlandırma ve Yorumlama
 • Anlama Yeteneğinin Geliştirilmesi
 • Stratejik Düşünme ve Davranış Modelleri
 • Analitik Düşünme
 • Kendini Etkin İfade Etme
 • İkna Etme, Etkili Konuşma, Kendini İfade Etmede Beden Dili
B) İletişim Becerileri, Özgüven ve İkna Kabiliyeti 
 • İletişim Teknikleri
 • Beden Dilini Etkili Kullanma  
 • Öğrenci İle İletişim 
 • Özgüven ve Özgüveni Artırıcı Faaliyetler 
 • Özgüven Geliştirme Teknikleri 
 • Çatışma Yönetimi
 • Problem Çözme
C) Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelere Açıklık 
 • Temel Kavramlar
 • Materyal Hazırlama İlkeleri,
 • Görsel Tasarım,
 • Web – Web 2.0 – Web 3.0,
 • Powerpoint İle Sunum Hazırlama,
 • Prezi İle Sunum Hazırlama,
 • Materyal Hazırlama Amaçlı Olarak Web 2.0 Araçları
 • Sosyal Medya Kullanımı
 • Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Eğitim ile İlişkisi
 • Eğitim Teknolojileri Projeleri (FATİH, EBA vb)
D) Topluluk Önünde Temsil Yeteneği ve Eğitimcilik Nitelikleri 
 • Genel Görgü Kuralları 
 • Protokol Kuralları 
 • Duygusal Zeka 
 • İstenmeyen Davranış Yönetimi 
 • Zaman Yönetimi 
 • Liderlik 
 • Karar Verme 

EĞİTİM ÜCRETİ: 150 TL

BANKA HESAP BİLGİSİ:

Ziraat Bankası

Hesap Sahibi: Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Şube Kodu : 1946 - Sakarya Üniversitesi

Hesap No : 1946-29516353-5027

IBAN : TR28 0001 0019 4629 5163 5350 27


- Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.

- BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN ÖDEDİKLERİ ÜCRET HANGİ SEBEPLE OLURSA OLSUN İADE EDİLEMEZ!


İLETİŞİM:

Mesai Saatler: 09:30 - 12:30  || 13:30 - 17:30


- 0264 295 73 64

- 0264 295 74 03

- 0264 295 38 61

NOT:
Eğitime Başvuru Yapan Adaylarımız www.sausemlms.sakarya.edu.tr linkinden eğitime katılabilir. 
Kullanıcı Adınız: Kimlik Numaranız 
Şifreniz: Kimlik Numaranızın İlk Beş Hanesidir.


Eğitime başvuru yapan adaylarımız eğitimi ertesi gün içinde eğitimleri aktif hale gelecektir.


Önemli Eğitimler
DİĞER EĞİTİMLER