SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na bağlı olarak 08.10.2003 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle faaliyetlerine başlamıştır.

Sakarya Üniversitesi'nde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında kalan alanlarda dünya standartlarında eğitim vermeyi amaçlayan merkezimiz; sosyal, kültürel, bilimsel, ekonomik ve teknolojik alanlarda eğitim faaliyetleri sunmaktadır. Yaşam boyu eğitim çerçevesinde sürekli eğitim programları açarak bilgi, birikim ve deneyimini bireysel ve kurumsal boyutta bölge halkına sunmakla da görevlidir. Eğitim verirken, teorik eğitimi, uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli olan bilgi ve becerileri kazanması amacını taşırken tüm çalışmalarında Sakarya Üniversitesi’nin kalite ve standartlarını korumakla yükümlüdür.

Bu kapsamda; TS EN ISO/IEC 17024 ve uluslararası ilgili standartlara uygun olarak personel belgelendirme, danışmanlık hizmeti, seminerler, konferanslar alanlarında faaliyet göstermektedir. Her türlü eserlerin yayını ve ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmaları düzenleyen SAÜSEM, Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmesini sağlamaktadır.

SAUSEM, alanında uzman Sakarya Üniversitesi Akademik kadrosu ile gerek kurumların kendi yerinde, gerekse Üniversite bünyesindeki derslik, laboratuvar ve atölyelerini kullanarak eğitim, sınav ve belgelendirme faaliyetlerini sürdürürken, sürekli eğitim merkezleri başta olmak üzere diğer kuruluşlara rehberlik ve liderlik görevini, sosyal sorumluluk çerçevesinde yerine getirmektedir.

SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.