SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

Bilgi Toplumu olarak adlandırılan, içinde bulunduğumuz çağ; bireye değer veren, bilgi ve eğitimin ön planda olduğu bir dönemi temsil etmekte ve bireylerin, sorgulayan ve üreten insanlar olmasını zorunlu kılmaktadır. Mevcut çağda bireysel yetenekleri ve yeterlilikleri ile ön plana çıkmak isteyen insan için, ulusal ve uluslararası iş hayatında yer alabilmenin yolu da evrensel değerlerle milli değerleri sentezleyerek, özünü kaybetmeden alacağı sürekli eğitimden geçmektedir. 

Bu kapsamda hareket eden Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar dışında kalan eğitim ve sertifika programlarının düzenlenmesi amacıyla, bireysel ve kurumsal düzeylerde hizmet vermektedir. Bu hizmetleri sunarken, hızla gelişen bilimsel ve teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurarak eğitimin yaşam boyu süren bir etkinlik olması gerekliliğine inanıyoruz.
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, bireysel ve uzun vadede toplumsal bir yatırım aracı olan eğitim faaliyetlerini gerçekleştirirken Sakarya Üniversitesi’nin alanında uzman akademik kadrosu ile hizmet sunmaktadır. 

Ülkemizin ekonomik ve beşeri sermayesinin gelişmesinde katkıda bulunmak amacı ile faaliyet göstermekte olan merkezimiz, faaliyet gösterdiği alanlara, çağın gerekliliklerine göre yenilerini eklemektedir. 
 

Doç.Dr. Cahit ŞANVER

SAÜSEM Müdürü

SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.