SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

Misyon
Sosyal, kültürel, bilimsel, ekonomik ve teknolojik alanlarda Sakarya başta olmak üzere, ülke genelinde yenilikçi eğitim programları hazırlayıp sunmak, yaşam boyu eğitim kapsamında toplumun tüm kesimlerine yönelik eğitimlerle toplumsal gelişime katkıda bulunmak, verilen eğitimlerde yüksek niteliği ön planda tutmak.

Vizyon
Sakarya Üniversitesi’nin kalite ve standartlarını göz önünde bulundurarak; toplumsal gelişmelere duyarlı, eğitim alanında ülke genelinde güven duyularak tercih edilen, bir eğitim kurumu olmak.

SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.