SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.
Unvan değişikliği sınavı mühendislik, hukuk vs. mezunu olmasına rağmen memurluğa bitirdiği bölümün dışında bir kadroyla giren veya memurken bu alanlardan mezun olanlara bitirdiği bölümün kadrosuna geçebilmesi için tanınan bir sınavdır. Mühendis, mimar, istatistikçi, avukat gibi kadrolar unvan değişikliğinde açılan kadrolardan bazılarıdır.

Referanslarımız:

           
SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.