SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.
SAĞLIK BİLİMLERİ
 

ARAŞTIRMA PLANLAMA

 

TEK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ÇÖZÜMLEMELER

 

ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ÇÖZÜMLEMELER

SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.