Ahşap Kalıpçı Seviye 3 1.Sınav Başvuruları Başlamıştır

 

Belgenin Geçerlilik Süresi: 5 (Beş) Yıl

(18 ay belge kullanılarak çalıştığını kanıtlayan kişilerin belgesi yeni bir sınava gerek kalmaksızın 5 yıl daha uzatılır)
Başvuru Şartları: Herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi: Yeterliliğin elde edilmesi ve Ahşap kalıpçı Sertifikası alabilmek için adayların A1/T1: 5 soru, A2/T1: 20 soru ve A2/T2: 5 soru (Toplam 25 soru) birimleri için yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar tüm sınavlara girmesi gerekmektedir.

Sınavlar, Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği (11UY0011-3) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (A1/T1, A2/T1,A2/T2) ve performansa dayalı sınav (A1/P1,A2/P1) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.  Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. 

BAŞVURU ÖNCESİ DETAY BİLGİ

 

A1

A2

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav (P1)

Teorik Sınav (T1)

Mülakat Sınavı (T2)

Performansa Dayalı Sınav (P1)

Sınav Şekli

Test Sınavı

 

Test Sınavı

Test Sınavı 

 

Başarı Notu

60%

80%

60%

60%

80%

(100 üzerinden)

Soru Sayısı

5

-

20

5

-

Yeterlilik aşağıdaki zorunlu birimlerden meydana gelmektedir:


11UY0011-3/A1: A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması
11UY0011-6/A2: A2: Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması  (Sınav Şekli A1/T1: Teorik Sınav; A1/P1: Performansa Dayalı Sınav)
A2: Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi (sınav şekli A2/T1, A2/T2: Teorik Sınav; A2/P1: Performansa Dayalı Sınav) 

Sınav Yeri

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü
54187 - Serdivan/ SAKARYA veya

Gezici sınav ekibi ile yerinde sınav ve belgelendirme usulüne göre istenilen yerde sınav gerçekleştirilebilmektedir. Bu durumda mobil hizmet ücreti ayrıca yansıtılacaktır.

Başvuru Yeri

Başvurular online olarak alınacaktır (http://basvuru.sakarya.edu.tr/) 


Başvuru Şekli

İnternetten Başvuru

İnternetten başvuru yapacak olan adaylar, başvuru tarihleri arasında,  aşağıdaki sırayı takip etmek sureti ile  Aday İşlemleri Paneli üzerinden başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. 

Sınav ücretinin bankaya yatırılması

A.    İnternet ortamında başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi

  1. Başvuru Formunun (SAÜSEM. PBFr.26.02) doldurulması.
  2. Vesikalık fotoğrafın yüklenmesi (son altı ay içerisinde çektirilmiş net görüntü olmalı) (JPEG)
  3. Nüfus cüzdanının önlü arkalı olarak sisteme yüklenmesi (JPEG)
  4. Bankadan alınan dekontun sisteme yüklenmesi.
  5. Aday/Belgeli Personel Sözleşmesinin (SAÜSEM PBFr.27) onaylanması
  6. Başvurunun onaylanması

Başvuru sahibinin ilgili belgelendirme şartnamesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı, SAÜSEM Personel Belgelendirme Sekreteri tarafından kontrol edilir.

Başvuru Evraklarının kontrolü sonucunda iki durum söz konusudur.

  1. Başvuru kabul edilir. Sınava girecek adaylar listesine otomatik olarak eklenir ve aday başvurusunun kabulüne ilişkin durumu web sayfasından T.C Kimlik Numarası veya Başvuru Numarası ile sorgular.
  2. Başvuru sahibinin şartları sağlamadığı görülürse, adayın başvurusu reddedilir ve başvuru sahibine gerekçeleri bildirilir.

Sınava ilk kez katılacak adayların,

-          İlk olarak ‘ Aday İşlemleri Paneline’ kayıt olmaları

-          475 TL yatırarak sınavın tüm bölümlerine online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınava ikinci kez katılacak adayların,

-          Herhangi bir ücret yatırmadan, başarısız oldukları alanlardan aday işlemleri panelinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınava üçüncü kez katılacak adayların,

-          Sınava girecekleri bölümlerin ücretlerini Aday İşlemleri Panelinde ilgili sayfadan kontrol ederek yatırmaları ve aday işlemleri panelinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınava Girmeden Önce Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler (Adaylar evraklarını sınav günü görevlilere teslim edeceklerdir.)

Sınava ilk kez katılacak adaylar,

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilmek şartıyla ) 
2. 2 (iki) Fotoğraf (Vesikalık-Son 6 ayda çektirilmiş olmalı) 
3. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı) 
4. Belge Kullanım Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir.) 
5. Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin aslı (Dekont,Makbuz,Online Ödeme Çıktısı…) 

Sınava ikinci kez katılacak adaylar,

1. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı) 

Sınava üçüncü kez katılacak adaylar,

1. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı) 

2.Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin aslı (Dekont,Makbuz,Online Ödeme Çıktısı…) 

NOT: İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur.
Belgelerinizi imzalarken lütfen mavi renkli mürekkepli kalem tercih ediniz.

Sınav giriş belgesi, Başvuruların bitmesini takip eden günlerde Aday İşlemleri Panelinden alınacak olup, adayların adresine ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR.

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ

Yeterlilik Bazlı Ücret:

11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)

Sınav Ve Belgelendirme Ücreti:  475TL

(Belge almaya hak kazanan adaylardan, Mesleki Yeterlilik Kurumuna aktarılmak üzere ayrıca 50 TL belge ücreti alınacaktır.)

İlk kez sınava katıldıktan sonra bazı bölümlerden başarısız olan adayların bir defaya mahsus olmak üzere başarısız oldukları bölümlerden ikinci kez sınava girmeleri ücretsizdir.

Daha sonraki birim/bölüm bazında sınav ücretleri aşağıdaki gibidir:

11UY0011–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması   =150  TL

A1/T1 =  75TL  ;  A1/P1 =  75 TL

11UY0011–3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi  = 325 TL

 A2/T1 =  75TL ;    A2/T2 =  75  TL  ;  A2/P1 =  175 TL

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKA HESAP BİLGİLERİ

ALICI : Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 
Banka Adı : ZİRAAT BANKASI 
Şube Kodu : 1946 
Hesap No : 1946-29516353-5028 
IBAN : TR98 0001 0019 4629 5163 5350 28 

ATM kullanarak ücret yatıracak olan adayların TC Kimlik numaralarıyla işlem yapmaları gerekmektedir. 
ATM'den alınan asıl fişin üzerine sınava başvuracak adayın TC Kimlik numarasını yazıp imzalaması gerekmektedir. Üzerinde TC Kimlik numarası bulunmayan ATM fişleri ve fotokopi olan ATM fişleri kabul edilmemektedir. 
Havale / EFT kullanarak ücret yatıracak olan adayların açıklama kısmına başvuran kişinin TC Kimlik numarasını yazması gerekmektedir. 
EFT ödemelerinde ALICI adı kısmında "Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü" yazmayan ve/veya ilgili IBAN Numarasını hatalı yazanların başvuruları işleme alınmayacaktır. 
Ücret iadeleri ile ilgili olarak; SAÜSEM Personel Belgelendirme Koordinatörlüğü prosedürü gereği; adaylarımızın başvurularının onaylanması ve sınav evraklarının oluşturulmasından sonra ücret iadesi YAPILAMAMAKTADIR. Adaylarımızın bu konuda itibar edecekleri yegane bilgi web sayfamızda ilan ettiğimiz süreç tarihleridir.

Birim Bölüm Bazlı Başvuru Şartları
1. Adaylar birim bazında (A1, A2) sınav başvurusu ve yeterlilik birimleri bazında birleştirme yapabileceklerdir. 
2. Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) belgesi almaya hak kazanmak için adayların yukarıdaki tüm sınav bölümlerinden başarılı olmaları gerekmektedir. 
3. Adaylar, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece bir veya iki  yeterlilik biriminin tamamı bazında başvuru yapabilirler. 
4. Adaylar aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak ikinci sınava, sadece ilksınavda başarısız oldukları bölüm yada birimler bazında ücretsiz olarak katılabilirler. 
5. Adaylar, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca bir sene içerisinde düzenlenecek diğer sınavlara başarısız olunan sınav bölümü bazında ücret ödeyerek başvuru yapabilirler. 
6. Bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde düzenlenen ikinci sınav için farklı bir belgelendirme kuruluşu tercih ettiği durumda, sınav başvurusunu yeterlilik birimi bazında yapmalıdır ve birim bazlı yayınlanan sınav ücretini ödemelidir. Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir. 
7. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde aynı kuruma bölüm bazında, farklı kuruma ancak birim bazında veya tüm birim sınavlarını kapsayan belgelendirme sınavı için başvuruda bulunabilirler. 
8. Bir yıl içerisinde ilk iki sınavına SAÜSEM'de katılım sağlamış ve üçüncü sınavının da, bu bir yıl içerisinde olması ön şartı ile,SAÜSEM'de katılım sağlayacak adaylardan ücretsiz sınav hakkını doldurmuş olanlar, belirlenmiş ücretler çerçevesinde sınav bazlı başvuru yapabileceklerdir. 
9. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler (Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği madde:60). Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1, A2) bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1,T2, P1) bazında birleştirme yapılamaz. 
10. Farklı Belgelendirme Kuruluşlarında sınava giren ve tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olan adayların dosyalarının birleştirilerek belge alabilmeleri için; 

- Sınava girilen yetkili belgelendirme kuruluşuna "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" almak üzere talepte bulunulmalıdır. 

- Sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde sınava girilen diğer yetkili belgelendirme kuruluşuna, bir dilekçe ve diğer kuruluştan alınan "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunulmalıdır 
- Belge almak için başvuru yapılan belgelendirme kuruluşu, adayın ilgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporlarını birleştirerek, MYK mevzuatına uygun olarak Ahşap Kalıpçı Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin düzenlenmesini sağlar. 20.01.2015 - Personel Belgelendirme
Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA