SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

İŞ VE MESLEK DANIŞMANI

BELGE YENİLEME İÇİN İZLEMELERİ GEREKEN ADIMLAR

 

Belge yenileme faaliyetlerine ilişkin genel şartlar

 

- SAUSEM belge vermiş olduğu kişilerin belge yenileme dönemi başladığında, söz konusu kişilere belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmak üzere olduğunu ve belge yenilemek için izlemeleri gereken adımları bildirir.

 

Belge yenileme sonucunda başvuru sahibi için yeni bir belge düzenlenir. Yeni belgenin düzenlenme tarihi, belge yenileme kararının alındığı tarihtir. Belge yenileme kararı, mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra da alınabilir.

 

- Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme başvuruları mevcut belgeyi düzenlemiş olan Kuruluşa yapılabilir. Sınavla belge yenileme başvuruları ise mevcut belgeyi düzenlemiş olan Kuruluşa yapılabileceği gibi belgenin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinin tamamında en az bir yıl süresince sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmüş olan farklı bir Kuruluşa da yapılabilir. (Md 6/1)

 

- Belge yenileme sonucunda başvuru sahibi için yeni bir belge düzenlenir. Belge yenileme kararı mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden önce alınmışsa yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde mevcut belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden bir sonraki gündür. Belge yenileme kararı mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra alınmışsa yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde belge yenileme kararının alındığı tarihtir. (Md 5/6)

 

Belge yenileme başvurusu

 

- Başvuru sahibi belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir. Başvuru dönemi, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinde sona erer. (Md 6/3)

 

- Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.(Md 6/4)

 

- Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi tarafından belge masraf karşılığının Kuruluşa ödenmiş olduğu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde SAUSEM, Kurumun belirlediği yönteme uygun şekilde başvuru sahibi için belge talebini Kuruma iletir.

 

Detay bilgiler için Bknz: MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ GÖZETİM VE BELGE YENİLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

Belge yenileme yöntemi

 

SAUSEM

A)     Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle 150 TL  veya

B)     Kapsamı daraltılmış bir sınav yoluyla belge yenileme işlemlerini yürütür.
  Belge Yenileme Sınav Ücreti : 690 TL

 

Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme


Başvuru Formu (Aday İşlemleri Paneli'nden Belge Yenileme İşlemleri Bölümü'nden alınacak)
2 adet Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi (Aday İşlemleri Paneli'nden Belge Yenileme İşlemleri Bölümü'nden alınacak)

 

Belge geçerlilik süresi içinde İş ve Meslek Danışmanı olarak

a)      Toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıtları veya son 6 ay içerisinde halihazırda fiilen çalıştığına dair resmi kayıtları sunması,

b)     En az 5 danışan görüşmesi, Danışan görüşmesi ile ilgili raporların en az 3 farklı danışan profilini (iş arayan, iş değiştirmek isteyen, dezavantajlı vb)

c)      En az 5 İşveren görüşmesi (İşveren görüşmesi ile ilgili raporların en az 2 farklı işveren profilini tarım, sanayi, hizmetler, teknoloji firmaları vb içerecek şekilde)

d)    En az 3 Eğitim-Öğretim Kurumu Görüşmesi Raporlarını (Eğitim-Öğretim Kurumu Görüşmesi ile ilgili raporların ortaöğretim (lise) veya yükseköğretim(üniversite) kurumlarını kapsayacak şekilde en az 2 farklı kapsamda oluşturulması gerekmektedir) içeren bir portfolyoyu SAUSEM e sunması gerekir.
 

PORTFOLYO YÖNTEMİ İLE BELGE YENİLEME SÜRECİ

 

a)  150 TL olan İş ve Meslek Danışmanı, Dosya Sunum Yöntemi İle Belge Yenileme Ücretini aşağıdaki hesap numarasına yatırınız. (Sınava girerek belgesini yenileyecek adaylar için ücret ve süreç farklıdır.) 

Hesap Sahibi: Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
Banka Adı: Ziraat Katılım Bankası 
IBAN: 
TR91 0020 9000 0046 4698 0000 03

Evrakların uygun bulunmasının ardından yatırılacak olan Belge basım Ücreti (1 Ocak 2021 tarihi itibariyle) 100 TL'dir.

 

Hesap Sahibi: Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
Banka Adı: Ziraat Katılım Bankası
IBAN: TR64 0020 9000 0046 4698 0000 04 

 

Sistemden başvurunuzu yapınız. Başvuru işlemi için;

https://belgelendirme.sakarya.edu.tr/

Dekontu yükleyiniz (jpeg formatında ve max 2 mb olmalıdır)

 

SAUSEM Yetkililerince başvurunuz onaylandıktan sonra portala giriniz.

b)    Belge yenileyecek her İş ve Meslek Danışmanı için, aşağıda dağılımı verilen 13 Adet Form hazırlanacaktır.

A2/P1 Danışan Görüşmesi: 5 Adet Form (formu indir)
A3/P1 İşveren Görüşmesi: 5 Adet Form (formu indir)
A3/P2 Eğitim ve Öğretim Kurumuna Yönelik Görüşme: 3 Adet Form (formu indir)

Formda yer alan ADI SOYADI bölümü için ;
a) İşkur çalışanları her bir görüşme için sistem tarafından verilen ID numaralarını 
b)İşkur çalışanı olmayanlar ise kişinin kimlik bilgilerini forma işleyeceklerdir.

 

c)     Çıktısı alınmış 13 form, mavi tükenmez kalem ile önce tarafınızdan, sonra da çalıştığınız kurum amiriniz (İş Kur Çalışanları için İl Müdürü veya Şube Müdürütarafından ıslak imza ile imzalanmalıdır.

 

d)    En az iki yıl çalıştığını gösterir resmi kayıt ve Islak imzalı 13 formu aşağıdaki adrese gönderilmelidir. MYK belgelerinin adaylara kargo ile gönderim ücreti alıcıya aittir.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM)
Esentepe Kampüsü
Serdivan / Sakarya

SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.