KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Rev01 Geçişi hk.

 

SAÜSEM’ in KOBİ Danışmanı (Seviye 6) yeterliliğinin Rev01’den MYK tarafından yetkilendirilmesi süreci tamamlandıktan sonra, Rev01 geçişi aşağıdaki prensipler dâhilinde yapılacaktır.

KOBİ Danışmanı (seviye 6) Ulusal Yeterliliği Rev00’ da bulunan birimler ve birimleri oluşturan bölümler Rev01 için aynen muhafaza edilmiştir.

Birim başarı ölçütlerini oluşturan bilgi ifadeleri (BG) ve beceri yetkinlik (BY)’ ler de herhangi bir değişiklik yapılmamış olduğundan, adayların menfaati göz önünde bulundurularak, Rev00’ dan başvuru yapmış adaylarımızın birim/bölüm bazlı başarıları (zaman aşımına uğramamış olması şartı ile) saklı kalacaktır.

Aday tekrar başvuru yaptığında eski revizyon sınavlarında başarılı olduğu birim/bölüm puanları geçerlilik süresi içinde kalıyorsa yeni başvurusuna aktarılacaktır.

Eski Revizyon

Yeni Revizyon

Uygulama sınavları sadece anlatıma dayalı ölçme – değerlendirme yöntemi

Uygulama sınavlarında yazılı bölüm + anlatmaya dayalı ölçme- değerlendirme yöntemi

BG ve BY’ ler de değişiklik yok

Başvuru şartlarında değişiklik yok04.04.2018 - Personel Belgelendirme
Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA