İş ve Meslek Danışmanı Seviye 6 Rev.02 Sınavı Hakkında Duyuru

 

Mesleki Yeterlilik Kurumunun 15.08.2018 tarihinde gönderdiği yazıya istinaden İş ve Meslek Danışmanı Seviye 6 Rev.02 kapsamında belge yenileme sınavına katılacak adaylarda, eğitim almış olma şartı aranmayacaktır.

İş ve Meslek Danışmanı seviye 6 Rev.02 kapsamında sınava ilk kez girecek adaylar için ise son revizyon gereği eğitim şartı aranacak olup söz konusu eğitimin genel şartları (süresi, veriliş şekli, ana başlıkları vb.) ayrıca ilan edilecektir. 
Önemle duyurulur...15.08.2018 - Personel Belgelendirme
Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA