Sorularınıza daha hızlı yanıt almak için sausem@sakarya.edu.tr adresine e-posta gönderiniz.

SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

Eğitim ücretleri güncellenmiştir

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ

ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARAR

 

30 Ağustos 2020 tarih ve 31229 sayılı Resmî Gazete

 

Karar Sayısı: 2913

 

“Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.  

 

MADDE 1-24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara, geçici 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 7 inci madde eklenmiştir.

 

“GEÇİCİ MADDE 7- (1) Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 01 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için bu Kararın 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

 

Bu bağlamda;
Cumhurbaşkanı kararı ile eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı %8’den %1’e indirilmiş olup, Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM), 2547 sayılı kanunun 3. Maddesi (j) fıkrası uyarınca, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumu olarak eğitim faaliyetleri çerçevesinde aktif eğitimlerde KDV oranını %8 den %1 e düşürülmüş ve buna göre eğitim ücretleri güncellenmiştir.

 

Saygılarımızla.02.09.2020 - Eğitim Koordinatörlüğü
SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.