Sorularınıza daha hızlı yanıt almak için sausem@sakarya.edu.tr adresine e-posta gönderiniz.

SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

27 Şubat 2021 Tarihli İş ve Meslek Danışmanı S6 Sınav Giriş Belgeleri Yayınlanmıştır

 

27 Şubat 2021 Cumartesi  günü gerçekleştirilmesi planlanan İş ve Meslek Danışmanı S6 sınavı giriş belgeleri yayınlanmıştır . Aday işlemleri paneli üzerinden giriş yaparak erişebilirsiniz . 

 

Adaylarımızın sınav öncesinde SAÜSEM Yetkililerine teslim etmeleri gereken evraklar;

 

“Evrakların eksiksiz teslim edilmesi adayların yükümlülüğündedir. Eksik evrak bulunması halinde SAÜSEM’den temin EDİLMEYECEKTİR.

 

Sınava İlk Kez Katılacak Adaylar:

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Lisans Diploması (Aslı ve fotokopisi)/E-Devlet'ten alınan mezuniyet belgesi
 • Başvuru Formu  (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)
 • Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir- başvuru işlemi tamamlandıktan sonra ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak)
 • Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin Aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı vb.)
 • Eğitim Belgesi (Ulusal Yeterlilikte Zorunluluk olarak getirilen A2 ve A3 biriminden eğitim aldığının kanıtı)-Aslı ve Fotokopisi
 • Covid19 Aday Bilgilendirme Formu (Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)
 •  

İkinci kez katılacak adaylar:

 • Başvuru Formu  (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)
 • Covid19 Aday Bilgilendirme Formu (Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)
 •  

Üç ve daha fazla sayıda başvuru yapan adaylar:
 

 • Başvuru Formu  (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)
 • Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin Aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı vb.)
 • Covid19 Aday Bilgilendirme Formu (Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)
 •  

Belge Yenileme Yapacak Adaylar:

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Lisans Diploması (Aslı ve fotokopisi)(Daha önce belgesini SAÜSEM’den farklı bir kurumda alan adaylar için)/E-Devlet'ten alınan mezuniyet belgesi
 • Başvuru Formu  (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)
 • Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir- başvuru işlemi tamamlandıktan sonra ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak)
 • Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin Aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı vb.)
 • Covid19 Aday Bilgilendirme Formu (Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)
 •  

Belge Yenileme Sınavına İkinci kez katılacak adaylar:

 • Başvuru Formu  (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)
 • Covid19 Aday Bilgilendirme Formu (Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)
 •  

Belge Yenileme Sınavına Üç ve daha fazla sayıda başvuru yapan adaylar:
 

 • Başvuru Formu  (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)
 • Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin Aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı vb.)
 • Covid19 Aday Bilgilendirme Formu (Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 15.04.2020 tarihinde yayınlanan MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ GÖZETİM VE BELGE YENİLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’ının 5.maddesinin b bendine (b) Başvuru sahibi ilgili ulusal yeterliliğin içerdiği performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz. ) istinaden belge yenileme yapacak olan adaylar teorik sınava tabi tutulmayacaklardır.

Teorik sınav için ücret yatıran adaylarımızın sınav ücretinin iadesi için dilekçe yazmaları gerekmektedir. İade işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki evrakların SAÜSEM’e teslim edilmesi gerekmektedir.

1-Ücret İadesi Dilekçesi (Dilekçe içeriği: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ'ne, Tarih, Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, başvuru yapılan sınav adı, ücret iadesini isteme gerekçesi, ücret iadesinin adayın tarafına gerçekleşmesi için IBAN numarası,  belirtilerek,

2-İade isteyen kişiye ait kimlik fotokopisi ( eğer IBAN numarası kişiye ait değilse hesap sahibininde kimlik fotokopisi)

3-Ödeme yapılan banka dekontu,ödeme fazlalığı var ise yani mükerrer ödeme yapılmış ise ödeme yapılan her iki dekont25.02.2021 - Personel Belgelendirme
SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.