İlk Yardım Eğitimi

 
Son Başvuru Tarihi: 31.10.2018
İlkyardım: Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlkyardım eğitimi: İlkyardım eğitimcileri tarafından Bakanlıkça onaylanmış müfredatlar ile verilen eğitimi içermektedir.

İlk Yardım Eğitimi Nedir?
İlkyardım eğitimi: İlkyardım eğitimcileri tarafından Bakanlıkça onaylanmış müfredatlar ile verilen eğitimdir.

Eğitime Kimler Katılabilir?
İlkyardımcı olacak kişilerin en az ilkokul mezunu olması zorunludur.

Eğitim Süresi:
Yapılacak tüm eğitimlerde Genel Müdürlükçe hazırlanmış eğitim kitapları ve sunum CD’leri kullanılır.
Eğitim süreleri;
a) İlkyardım eğitimi 16 saat,
b) Temel yaşam desteği eğitimi 2 saat,
c) OED eğitimi 2 saat,
ç) Afetlerde ilkyardım eğitimi 4 saat,
d) İlkyardım eğitici eğitimi 40 saat,
e) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimi 40 saat,
olarak düzenlenir.
Eğitici eğitmeni standardı;
İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimine katılabilmek için, Bakanlık ve müdürlük personeli için ilkyardım eğitmeni olarak en az on, diğer eğitmenler için en az yirmi yetki belgeli ilkyardımcı eğitimi verdiğinin belgelendirilmesi ile en az iki yıllık ilkyardım eğitmeni yetki belgesine sahip olması şartı aranır.

Yeterlilik:
a) Katılımcıların, eğitim süresinin tamamına devam etmesi zorunludur.
b) Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları şartı aranır. Teorik sınavda başarılı olamayan katılımcılar uygulamalı sınava alınmaz.
c) Sınav kurallarına uymadığı için sınav gözetmen ekiplerince hakkında tutanak tutulan katılımcılar, ilk sınav hakkından başarısız olmuş sayılır.
d) Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar bir ay içerisinde tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olan katılımcılara yetki belgesi verilmez. Kişinin talebi olur ise merkez tarafından kursa katıldığına dair yazı verilir. İki sınavda başarısız olan katılımcı yeniden eğitime katılır.
e) Teorik sınav soruları, müdürlük tarafından oluşturulan soru havuzundan sınav gözetim ekibince belirlenir.
f) Uygulama sınavları; temel yaşam desteği (yetişkin, çocuk, bebek), hava yolu tıkanıklığı ve araç içinden yaralı çıkarma konuları mutlaka olmak kaydı ile beceri gerektiren diğer konularda yapılır. Konu başlıkları sınav gözetim ekibince belirlenir.
g) OED eğitimine sadece güncel ilkyardımcı belgesi ve eğitmen yetki belgesi olanlar katılabilir. Eğitimde yalnızca uygulamalı sınav yapılır. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, 100 (yüz) tam puan almış olmaları şartı aranır.
h) Teorik ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde; hafta sonu veya mesai saatleri dışında olmak üzere müdürlükçe belirlenen tarihlerde yapılır.
i) Sınavlar, eğitim bitiş tarihinden sonra en fazla otuz gün içinde yapılır.

Ücretlendirme
Bireysel ya da kurumsal ödemeler ile alınacak hizmetin içeriği aşağıdaki gibidir;

* Temel İlkyardım Bilgileri Kaynak Kitabı 
* Eğitim materyalleri 
* Sınav giriş ücretleri (en fazla  2 sınav hakkı)
* Sağlık Bakanlığı onaylı İlkyardımcı Sertifikası 
* Sağlık Bakanlığı onaylı İlkyardımcı Kimliği

Eğitim Kadrosu
Eğitimler Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ilk yardım eğitimci sertifikasına sahip öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır.
Eğitim Kadrosu;
Doç. Dr. Ayşe ÇEVİRME ( Mesul Müdür , Eğitimci)
Prof.Dr. Sevin ALTINKAYNAK ( Eğitimci)
Prof.Dr. Nursan  Çınar ( Eğitimci)
Doç. Dr. Dilek AYGİN( Eğitimci)
Doç. Dr. Yurdanur DİKMEN(Eğitimci)
Yrd. Doç. Dr. Gülgün DURAT(Eğitimci)
Yrd. Doç. Dr. Havva SERT(Eğitimci)

Merkezin Çalışma Süreleri:
Merkez 09.00-21.00 saatleri arasında çalışır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
İlk Yardım Eğitimi:
 • Temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilk yardım
 • Bilinç bozukluklarında ilk yardım
 • Kanamalar
 • Şok ve göğüs ağrısında ilk yardım
 • Yaralanmalarda ilk yardım
 • Boğulmalarda ilk yardım
 • Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım
 • Acil taşıma teknikleri
 • Böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilk yardım
 • Zehirlenmelerde ilk yardım
 • Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım
 • Göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
Temel Yaşam Desteği Eğitimi:
 • Erişkinde temel yaşam desteği
 • Çocuklarda temel yaşam desteği
 • Bebeklerde temel yaşam desteği

OED Eğitimi:
 • OED tanıtımı
 • Otomatik eksternal defibrilatörün kullanıldığı durumlar
 • Otomatik defibrilatörün kullanıldığı durumlar

Afetlerde İlk yardım Eğitimi:
 • Genel ilk yardım bilgileri
 • Temel yaşam desteği
 • Kanamalarda ilk yardım
 • Kırık-çıkık-burkulmalarda ilk yardım
 • Acil taşıma teknikleri

İlkyardım Eğitici Eğitimi:
 • İlk yardım eğitimi konuları
 • Yetişkin eğitimi
 • İletişim becerisi
 • Olumlu eğitim ortamı oluşturma
 • Beceri eğitimi
 • Sunum becerisi
 • Küçük grup çalışması
 • Gösterim becerisi
 • Eğitimde yetiştiricilik
 • Görsel-işitsel araçları hazırlama ve kullanım
 • Yeterliliğe dayalı değerlendirme araçları konuları

İlk yardım Eğitimci Eğitmeni Eğitimi:
 • Eğitim programı oluşturma süreci
 • Eğitimde ihtiyaç belirleme
 • Eğitim içeriği analizi,
 • Eğitim kurs modelinin oluşturulması konuları

yer almaktadır.

Güncelleme eğitimleri, bilgi ve becerilerin güncel tutulması amacı ile almış olduğu yetki belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda, alınan eğitimin yarısı olacak şekilde düzenlenir. Güncelleme eğitiminde, güncellenecek eğitimin beceri rehberlerinin tamamı kullanılarak kursiyerlere uygulatılır.

Sınav ve Sertifikasyon
Yapılacak eğitim sonunda Sağlık Bakanlığı Acil Şubesinde bakanlık eğitmenleri tarafından yazılı ve uygulamaya dayalı sınav yapılmaktadır. Yazılı sınavdan BAŞARILI olan kursiyer uygulama sınavına katılmaya sınav hakkını kazanır. Uygulama sınavından da BAŞARILI olan kursiyer sertifika hakkını kazanır. Sınavlardan başarılı olan kursiyerin sertifikası ve İlk yardımcı kimliği merkezimiz tarafından kendisine gönderilir. Bu sertifikanın alındığı tarihten itibaren 3 yıl geçerliği vardır.


Yönetmeliğin yayım tarihinden önce standart ilkyardımcı sertifikası olup güncelleme zamanı gelenlerin 8 saatlik güncelleme eğitimine katılmaları halinde, belgeleri güncellenir.
İlkyardım eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır
Güncelleme eğitimine katılan kişilere ait yetki belgeleri belge geçerlilik süresi kadar uzatılır.
İlkyardım eğitimci eğitmeni yetki belgesi sahipleri, ilkyardım eğitmeni yetki belgesi sahibi sayılırlar.


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mesai Saatler: 09:30 - 12:30  || 13:30 - 17:30
Adres: Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUSEM) Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA 
Tel:   0264 295 3861
          0264 295 7364
          0264 295 7381
Faks: 0264 295 54 50
E-posta: sausem@sakarya.edu.tr

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA