Kamu Gözetimi Kurumu Eğitimleri

 
Son Başvuru Tarihi: 31.05.2018
Bilindiği üzere 4/11/2017 tarihli ve 30230 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği"  bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmeleri amacıyla mesleki bilgi ve becerilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulmasına ve geliştirilmesine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

4/11/2017 tarihli ve 30230 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği"nin 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında; temel mesleki konularda yürütülen eğitimlerden, bağımsız denetçilerin sürekli eğitim kredisi elde edilebilmesi, eğitim programının eğitim gerçekleştirilmeden önce Kurum tarafından onaylanmış olması şartına bağlanmıştır.
Söz konusu düzenleme çerçevesinde yapılan protokol gereği Sakarya Üniversitesi bu eğitimleri ulusal ve uluslararası birçok sertifikasyona sahip olan Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi (SAUSEM) aracılığıyla yürütmektedir.

Eğitimin amacı;
Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Ve Uygulama Merkezi Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim programlarını Bağımsız Denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmeleri için mesleki bilgi becerilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulmasına ve geliştirilmesine yönelik hazırlamaktadır.

Eğitime kimler katılabilir;
- Bağımsız Denetçi Ruhsatına Sahip  SMMM ve YMM'ler


  Bu çerçevede Kurumumuzca düzenlenmesine onay verilen eğitim programlarına ilişkin dersler;
Muhasebe Standartları – Eğitim Süresi 14 saat (2 gün) Örgün - 600 TL (KDV Dahil)
Denetim – Eğitim Süresi 14 saat (2 gün) Örgün - 600 TL (KDV Dahil)


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mesai Saatler: 09:30 - 12:30  || 13:30 - 17:30
Adres: Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUSEM) Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA 
Tel:   0264 295 39 49
          Faks: 0264 295 54 50
E-posta: serapilik@sakarya.edu.tr
Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız.


Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA