Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi Kursu (Uzaktan Eğitim)

 
Son Başvuru Tarihi: 30.11.2018

Eğitiminize Eğitim Portalına Giriş butonuna basarak katılabilirsiniz.

Kullanıcı Adınız: TC Kimlik Numaranız.
Şifreniz               : TC Kimlik Numaranızın İlk Beş Hanesi.

EĞİTİM SÜRESİ VE ŞEKLİ

Uzaktan eğitim yöntemi ile Türkiye'nin her yerinden katılım sağlayabilirsiniz.

1.     ETKİNLİĞİN AMAÇLARI


Bu etkinlik; zekâ oyunları kurslarını illerde verebilecek eğiticileri yetiştirmek amacıyla düzenlenmiştir. Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Zekâ oyunlarının tarihçesini açıklar.
 • Zekâ oyunlarının eğitimdeki önemini ifade eder.
 • Zekâ oyunları eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikleri uygular.
 • Zekâ oyunları eğitimindeki temel kavramları kullanır.
 • Zekâ oyunlarının türlerini sınıflandırır.
 • Zekâ oyunları eğitimi ile kazanılan becerileri örneklerle açıklar.
 • Zekâ oyunları dersi öğretim programını uygular.
 • Zekâ oyunları ders planı hazırlar.
 • Dünya zekâ oyunları federasyonu çalışmalarını takip eder.
 • Türk Beyin Takımı çalışmalarını takip eder.
 • İçeriğe uygun öğretim materyalleri hazırlar.
 • Öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini geliştirici öğrenme ortamları oluşturur.
 • Öğrencilerin derslerde analitik düşünmelerine yönelik etkinlikler hazırlar.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.

1.      ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

Zekâ Oyunlarının Tarihçesi
Zekâ Oyunlarının Eğitimdeki Önemi
Zekâ Oyunları Eğitiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler
Anlatım Yöntemi
Problem Çözme Yöntemi
Gösterip Yaptırma Yöntemi
Bireysel Çalışma Yöntemi
Örnek Olay Yöntemi
Gösteri (Demonstrasyon) Yöntemi
Zekâ Oyunları Eğitimde Temel Kavramlar 
Zekâ
o Tanımı
o Çeşitleri ve Geliştirme Yolları 
- Sözel – Dilsel Zekâ
- Mantıksal – Matematiksel Zekâ
- Görsel – Mekânsal Zekâ
- Bedensel – Kinestetik Zekâ 
- Müziksel – Ritmik Zekâ
- Sosyal Zekâ
- Kişisel – İçsel Zekâ
- Doğa – Varoluşçu Zekâ o Zekâ Becerileri
- Zekâ Becerilerini Güçlendirme Teknikleri 
Düşünme 
o Tanımı
o Çeşitleri
- Eleştirel 
- Yaratıcı 
- Yansıtıcı
- Analitik
- Tümevarım
- Tümdengelim
- Diğerleri
o Süreçleri
- İmgeleme (Tahayyül)
- Kavram Oluşturma
- Karşılaştırma Yapma
- Sonuç Çıkarma
- Soyutlama
- Yargılama
o Düşünme Becerileri ve Geliştirme Yolları
Yaratıcılık
o Tanımı
o Yaratıcı Düşünme Teknikleri
- Beyin Fırtınası
- Nitelik Sıralaması
- Rol Yapma
o Yaratıcılık ve Zekâ İlişkisi
o Yaratıcılık ve Eğitim
Oyun
o Tanımı
o Çocuk ve Oyun
o Oyun ve Zekâ Gelişimi
Hafıza
o Hafıza Gelişimi
o Konsantrasyon
o Dikkat
Zekâ Oyunları Türleri
Akıl Yürütme Oyunları
o Sudoku
o Sihirli Piramit
o Bölgesel Sudoku
o Patika 
o ABC Bağlamaca
o Apartmanlar
o Çit
İşlem Oyunları
o Kendoku
o İşlem Karalama
o İşlem Karesi
o Çarpmaca
o Kapsül
o Kakuro
o Sütun İşlem
Sözcük-Mantık Oyunları
o Anagramlar
o Üç-Dört Değişkenli Mantık Oyunları
o Sözcük Merdiveni
o Şifreler
o Mantık Karesi
o Kare Bulmaca
o Yalancı-Doğrucu Mantık Oyunları
Geometrik-Mekanik Oyunlar
o Tangram
o T Puzzle
o Tetromino
o Pentomino
o Üç Boyutlu Küp Sayma ve Şekil Oluşturma Oyunları
Strateji Oyunları
o Nim
o Tactix
o 4*4 Dama
o Tic Tac Toe
o Üçtaş
o Dokuztaş
o Sayı Bulmaca
o Hex
o Tavşan ve Tazılar
o Mankala Türleri
o Türk Daması
o Amerikan Daması
o Çin Daması
Hafıza Oyunları
o Eş Bulma Oyunları
o Resim Hatırlatma
Karma Zekâ Oyunları
o Kap Aktarma Oyunları
o Satranç
o Go
Zekâ Soruları
Zekâ Oyunları Eğitimi ile Kazanılan Beceriler
Akıl Yürütme
Problem Çözme
İletişim
Eleştirel Düşünme
Yaratıcı Düşünme
Araştırma
Karar Verme
Bilgi ve Teknolojilerini Kullanma
Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma
Girişimcilik
Zekâ Oyunları Dersi Öğretim Programı
Zekâ Oyunları Eğitiminin Genel Amacı
Programın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar
Programın Temel Öğeleri 
o Problem Çözme 
o İletişim  
o Akıl Yürütme 
Ölçme ve Değerlendirme
Kazanımlar ve Ünitelerin Ele Alınışı
Zekâ Oyunları Ders Plan Hazırlama
Örnek Ünite Planı Hazırlama
Örnek Yıllık Planı Hazırlama
Dünya Zekâ Oyunları Federasyonu
Türk Beyin Takımı
Ölçme ve Değerlendirme
EĞİTİM ÜCRETİ : 350 TL

BANKA HESAP BİLGİSİ
Ziraat Katılım Bankası
Hesap Sahibi     : Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Hesap No           : 27-464698-2
IBAN                   : TR21 0020 9000 0046 4698 0000 02


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mesai Saatler: 09:30 - 12:30  || 13:30 - 17:30
Adres: Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUSEM) Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA 
Tel:   0264 295 42 20
Faks: 0264 295 54 50
E-posta: sausem@sakarya.edu.tr
Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA