Temel Robotik Kursu (Uzaktan Eğitim)

 
Son Başvuru Tarihi: 15.09.2018

Eğitiminize Eğitim Portalına Giriş butonuna basarak katılabilirsiniz.

Kullanıcı Adınız : TC Kimlik Numaranız.
Şifreniz               : TC Kimlik Numaranızın İlk Beş Hanesi.


EĞİTİM SÜRESİ VE ŞEKLİ

Uzaktan eğitim yöntemi ile Türkiye'nin her yerinden katılım sağlayabilirsiniz.

ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticileri eğitimde robotların kullanımı konusunda bilinçlendirmek, bilgi ve becerilerini artırmak  amacıyla düzenlenmiştir. Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Robotların eğitimde kullanımının tarihini ve güncel gelişmeleri bilir. 
 • Eğitimde robotik teorilerin uygulamalarını yapar.
 • Eğitimde robotların kullanımının sınırlılıklarını açıklar.
 • Robotların eğitimde kullanımına dair öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Bilgi işlemsel düşünme becerisini ve temel bileşenlerini analiz eder. 
 • Unplugged etkinleri kullanır.
 • Algoritma ve akış diyagramı oluşturur.
 • İkili sayı sistemlerini açıklar.
 • ASCII dönüşümünü yapar.
 • Robotların donanım ve yazılım bileşenlerini tanır
 • Kablolu ve/veya kablosuz veri aktarma yöntemlerini gösterir.
 • Servo motorları kullanarak hareket kontrolü yapar.
 • Tut-kaldır-bırak robot etkinliğini yapar.
 • Renk algılama, nesne algılama, dokunma-durma, mesafe vb. sensörleri kullanır.
 • Çizgi izleyen robot etkinliğini yapar.
 • Koşullar, mantıksal operatörler ve karar verme yapılarını kullanır.
 • Nesneleri ayrıştıran robot etkinliğini yapar.
 • Park sensörlü robot araba etkinliğini yapar.
 • Engelden kaçan robot etkinliğini yapar.
 • Ders tasarımı yapar,
 • Bir dersi yenilikçi yapan özellikleri açıklar.
 • Karmaşık problemlerin çözümü için tasarım, yineleme, prototip geliştirme adımlarını kullanır.
 • Bir dersi yenilikçi yapan unsurları örneklerle açıklar.
 • Hata ayıklama tekniklerini uygular.
 • Bir hedef doğrultusunda işbirliği yapma becerisini kullanır. 
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Etkili zaman yönetimi tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Öğrenme ortamlarını dersin kazanımlarına göre düzenler
 • Türkiye ve dünya gündemini takip eder.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

• Başlarken 
 Buz kırıcı tanışma ve kaynaştırma etkinliği 
 Robotik bilimi, tarihi, güncel gelişmeler, eğitiminde kullanımı
• Bilgi işlemsel düşünme becerisi 
 Bilgi -İşlemsel Düşünme becerisi, bileşenleri
 Unplugged etkinlikler
• Algoritma ve akış diyagramı
 İkili sayı sistemi ve ASCII dönüşümü 
 Algoritmik bulmacalar (hanoi kuleleri vb.)
 Algoritmaya ve akış diyagramı oluşturma 
• Temel hareketler
 Robot donanımsal bileşenlerini ve yazılım ara yüzünü tanıma
 Kablolu ve/veya kablosuz veri aktarım yöntemleri
 Servo motorlar, Hareket kontrolü, dönme-durma
 Tut-kaldır-bırak robot etkinliği 
• Sensör kullanımı
 Renk algılama, nesne algılama, dokunma-durma
 Çizgi izleyen robot yapım etkinliği
 Koşullar, mantıksal operatörler ve karar verme yapıları
 Nesneleri ayrıştıran robot etkinliği
• Gelişmiş uygulamalar 
 Algılama, tepki verme 
 Park sensörlü robot araba etkinliği 
 Akıllı hareketler
 Engelden kaçan robot etkinliği  
• Ders tasarımı yapma 
 Robotların eğitimde kullanım örnekleri, öğretim yöntem ve teknikleri
 Arka plan araştırması yapma
 Bir dersi yenilikçi yapabilme
 Örnek ders planı hazırlama
 Karmaşık problemlerin çözümüne yönelik robot tasarımı yapma
 Görevleri planlama
 Hata ayıklama
 Ders planlarının sunulması
Ölçme Değerlendirme 

ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ
• Programın hedeflerine ulaşmak için; aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.
• Katılımcılara eğitim ile ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir.


EĞİTİM ÜCRETİ: 350 TL


BANKA HESAP BİLGİLERİ

Ziraat Bankası
Hesap Sahibi : Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
Şube Kodu : 1946
Hesap No : 1946-29516353-5027
IBAN :  TR28 0001 0019 4629 5163 5350 27


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mesai Saatler: 09:30 - 12:30  || 13:30 - 17:30
Adres: Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUSEM) Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA 
Tel:   0264 295 39 49
          0264 295 73 64
          0264 295 37 21

Faks: 0264 295 54 50
E-posta: sausem@sakarya.edu.tr
Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA