Uzlaştırmacı Eğitimi (Örgün Eğitim - Ön Kayıt)

 
Son Başvuru Tarihi: 31.01.2019

05.08.2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği m.51 uyarınca “Uzlaştırmacı Eğitimi” alanında Sakarya Üniversitesi yetkilendirilmiştir.

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ

Uzlaştırmacı Eğitimi; suça maruz kalarak mağdur konumda bulunan kişi ve şüpheli konumda bulunan sanık ile beraber çalışarak, içinde bulunulan mevcut sorunlu durum alanında çalışma ve adalet sistemi çerçevesinde çözüm oluşturma yoluyla yeterlilik kazandırma eğitimidir.

Ceza Muhakemesi Hukukunda, mağdurların haklarının korunması ve suç faillerinin topluma kazandırılması amacıyla gelişen uzlaşma, mağdur ve failin, özgür iradeleriyle kabul etmeleri hâlinde, tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla, suçtan ortaya çıkan sorunların çözümüne aktif olarak katıldıkları bir süreçtir. Uzlaşmanın amacı, suçlu konumundakilerin kendi işledikleri suçun sonuçlarını görerek anlamaları ve suçun mağduru ile suçu işleyen kişi arasında iletişimin sağlanabilmesidir. Uzlaştırmacı sisteminde; eğitimli uzlaştırmacılar aracılığı ile her iki tarafın da anlaşmaya varması sağlanarak adalet sisteminin işbirliğine dayalı çözüm üretmesi söz konusudur. Uzlaşmada, hem mağdurun zararının giderilmesi hem de suçu işleyenin topluma entegrasyonu söz konusudur. Katılım her iki tarafın da gönüllülük esasına dayalıdır ve uzlaştırma sürecinde gizlilik ilkesi esastır.


UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ ASIL BAŞVURULARI BAŞLADIĞINDA ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN


EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

 • Hukuk Fakültesi,
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi,
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
 • İşletme Fakültesi,
 • İktisat Fakültesi, 


Yukarıdaki fakültelerden (Örgün veya Açık Öğretim farkı gözetmeksizin)  mezun olup aşağıdaki hukuk derslerinden en az ikisini almış olanlar;

 • Anayasa Hukuku
 • Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
 • Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
 • Ceza Muhakemesi Hukuku
 • Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
 • Ticaret Hukuku
 • İş Hukuku/İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Borçlar Hukuku

EĞİTİM SÜRESİ: 48 SAAT (36 SAAT TEORİK + 12 SAAT UYGULAMA) 

Uzlaştırmacı Eğitiminin sonunda, eğitimlerini başarı ile tamamlayan uzlaştırmacı adaylarına eğitimi tamamladıklarına dair katılım belgesi verilecektir.


EĞİTİM İÇERİĞİ

Uzlaştırma Bölümü;

Onarıcı Adalet Anlayışı

Mağdur-Fail Uzlaştırması

Mağdur Fail Uzlaştırmasının Usulü

Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmanın Yasal Temeli, Uzlaştırmanın Tanımı ve Esasları

Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar

Soruşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaştırma Teklifi

Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Uzlaştırmacıya Soruşturma Dosyasında Yer alan Belgelerin Verilmesi

Uzlaştırmacıya İlişkin Etik Kurallar

Uzlaştırma Süresi ve Zamanaşımına Etkisi

Mağdurun Zararının Giderimi

Uzlaştırma Müzakereleri

Uzlaştırmanın Sonucu

Uzlaştırmacı Ücreti ve Giderler

Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaşma Teklifi

Uygulama Eğitimi

İletişim Bölümü;

İletişim Kavramı

İnsan İlişkileri ve Uzlaştırma Süreci

İletişim Ortamı ve Uzlaştırma

İletişim Modeli

Uzlaştırma Sürecinde Kendini Tanıma ve Başkalarını Anlama

Uzlaştırma Görüşmelerinde Dinleme Becerileri, Savunucu ve Açık İletişim

Uzlaştırma Sürecinde Tutum ve Tutum Değişimi

Uzlaştırma Görüşmelerinde Sözlü ve Sözsüz İletişim

Müzakere Teknikleri Bölümü;

Müzakerenin Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri

Uzlaştırmacının Kişisel Müzakereciilik Farkındalıklarının Değerlendirilmesi

Müzakerenin Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri

Uzlaştırmacıların Müzakerecilik Başlangıç Düzeyini Tespiti

Müzakere Çeşitlerinin Ortaya Konulması

Müzakere Dinamiklerinin Analizi

Müzakerelerde Uzlaştırmacılarca Kullanılan Taktikler

Müzakere Etiği

Müzakerelerdeki Hatalar ve Dikkat Edilecek Hususlar

Uygulama Eğitimi


EĞİTİM ÜCRETİ: 1100 TL

Şehit - Gazi ailesi ve çocuklarına yüzde 10,
Sakarya Üniversitesi personeli, eş ve çocuklarına yüzde 10,
Engellilere yüzde 10 oranında indirim uygulanmaktadır.

İndirimler 16.11.2018 tarihinden sonra yapılacak başvurularda geçerli olmak üzere belirlenen kontenjana bağlı kalarak sadece bir indirim maddesinden yararlanacak şekilde uygulanır. İndirimlerden faydalanabilmek için söz konusu durumunuzu gösterir belgeyi mail atmalısınız.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mesai Saatler: 09:30 - 12:30  || 13:30 - 17:30
Adres: Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUSEM) Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA 
Tel:   0264 295 42 20
E-posta: sausem@sakarya.edu.tr
Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA