Konkordato Komiserliği Eğitimi Sertifika Programı (Uzaktan Eğitim)

 
Son Başvuru Tarihi: 15.12.2018

“Konkordato Komiserliği “ Sertifika Programı Tanıtım Videosu
    SON BAŞVURU VE EĞİTİM TARİHLERİ     

Son Başvuru Tarihi  :     15 Aralık 2018 Cumartesi 23:59 
Eğitim Tarihi             :     17 Aralık - 31 Aralık 2018
Sınav Haftası            :     25 - 31 Aralık 2018  Konkordato Komiserliği Eğitimi Sertifika Programı Nedir?


Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde konkordato komiserliği faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Mali yönden zor durumdaki borçlular için 15.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren İcra ve İflas Kanunu’nun yeni konkordato hükümlerinin uygulanmasına ilişkin hukuki ve mali bilgilerin katılımcıya aktarılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, konkordato başvurusunun yapılması, başvurunun borçlu ve alacaklılar bakımından hukuki sonuçları ve sürecin işleyişi konularında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Ayrıca, konkordato başvurusuyla birlikte mahkemeye sunulması gereken ‘konkordato projesi’ ve bağımsız denetim şirketleri tarafından hazırlanması öngörülen ‘finansal analiz raporları” hakkında mali ve hukuki konular ele alınmaktadır.

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ FACEBOOK GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN

PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR

02.06.2018 tarih ve 30349 sayılı Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmeliğin 4.maddesi uyarınca konkordato komiseri olarak atanacak kişilerde şu şartlar aranmaktadır:

1. Türk vatandaşı olmak,
2. Tam ehliyetli olmak,
3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak,
4. İflas etmemiş olmak,
5. Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak,
6. Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak,
7. Kamu hizmetinden yasaklı olmamak,
8. Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak,
9. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,
10. Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
  11. Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin hukukçu ve birinin de yeminli mali müşavir olması tercih edilir.


EĞİTİM İÇERİĞİ

I. KONKORDATO KAVRAMI VE TÜRLERİ
II. ADİ KONKORDATO USULÜ
A. Konkordatoya Kimler Başvurabilir?
B. Konkordatoya Başvurulabilen Hâller Nelerdir?
C. Konkordato Başvurusunda Görevli ve Yetkili Mahkeme         
D. Konkordato Başvurusu Yapılırken Mahkemeye Verilmesi Gereken Belgeler
1. Konkordato Ön Projesi
2. Borçlunun Malvarlığı ve Mali Durumunu Gösterir Belgeler, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Nihai Bilanço ve Ara Bilançolar   
3. Alacaklıları, Alacak Miktarlarını ve Alacaklıların İmtiyaz Durumunu Gösterir Tablo
4. Alacaklıların Eline Konkordatoda ve Borçlunun İflası Halinde Geçecek Miktarı Karşılaştırmalı Olarak Gösteren Tablo   
5. Bağımsız Denetim Kuruluşları Tarafından Hazırlanan Finansal Analiz Raporları   
III. KONKORDATO BAŞVURUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SONUÇLARI
A. Borçlunun Malvarlığının Korunması için Gerekli Tedbirler Alınması
B. Takiplerin Durması ve Yeni Takip Yapılamaması
C. Geçici Komiser Atanması ve Geçici Komiserin Görevleri
D. Alacaklılara İtiraz Hakkı Tanınması ve Alacaklıların Yönelttikleri İtirazın Sonuçları
IV. KESİN MÜHLETİN VERİLMESİ, UZATILMASI ve KALDIRILMASI            
V. BORÇLUYA KESİN MÜHLET VERİLMESİNİN SONUÇLARI
VI. ALACAKLILAR TOPLANTISININ YAPILMASI VE ÇOĞUNLUĞUN TESPİTİ
VII. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI   
VIII. KONKORDATONUN TASDİKİ ŞARTLARI VE TASDİK KARARINA KARŞI BAŞVURULABİLECEK KANUN YOLLARI
IX. KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ
X. KONKORDATONUN FESHİ

EĞİTİM SÜRESİ ve ŞEKLİ: 24 SAAT (Uzaktan eğitim yöntemi ile Türkiye'nin her yerinden katılım sağlayabilirsiniz. Eğitimimiz 15 günde tamamlanmaktadır.) Eğitim Sonunda %70 eğitime katılım şartı aranacaktır.  Eğitimin sonucunda adaylara Sakarya Üniversitesi tarafından Sertifika verilecektir. 

EĞİTİM ÜCRETİ:  500 TL

Şehit - gazi ailesi ve çocuklarına yüzde 10,
Sakarya Üniversitesi personeli, eş ve çocuklarına yüzde 10,
Engellilere yüzde 10 oranında indirim uygulanmaktadır.

İndirimler 16.11.2018 tarihinden sonra yapılacak başvurularda geçerli olmak üzere belirlenen kontenjana bağlı kalarak sadece 
bir indirim maddesinden yararlanacak şekilde uygulanır. İndirimlerden faydalanabilmek için söz konusu durumunuzu gösterir belgeyi sausem@sakarya.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.


BANKA HESAP BİLGİSİ
Ziraat Katılım Bankası
Hesap Sahibi     : Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Hesap No           : 27-464698-2
IBAN                   : TR21 0020 9000 0046 4698 0000 02

Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.


İLETİŞİM BİLGİLERİ
Mesai Saatler: 09:30 - 12:30  || 13:30 - 17:30
Adres: Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUSEM) Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA 
Tel:   0264 295 42 20
Faks: 0264 295 54 50
E-posta: sausem@sakarya.edu.trSakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA