SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

İş ve Meslek Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi Eğitim Programı (Seviye 6)

 

Eğitim, başvurunuz onaylandığı gün aktif olacaktır.
EĞİTİM PROGRAMININ SONUNDA KATILIM BELGESİ VERİLECEKTİR.

 

Eğitim İçeriği

A2 Birimi için Tamamlanacak Eğitim İçeriği:

1.Danışmanlık Sürecini Planlama ve Yürütme (21 Saat)

1.1.Görüşme Öncesi Hazırlık Faaliyetleri

1.2.Danışanla Görüşme Uygulaması (Bireysel ve Grup Bazlı)

1.3.Danışanı Tanımaya Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları

1.4.Danışan Eylem Planı Hazırlama ve İzleme

1.5.Danışan Portföyünü Yönetme

1.6.Dezavantajlı Bireylere Yönelik Danışmanlık Hizmetleri

1.7.İş Arama Teknikleri ve Özgeçmiş Hazırlama/Europass Sistemi

2.Danışmanlık Etik, İlke ve Becerileri (40 Saat)

2.1.Danışmanlık Sürecinde Bilgi Toplama, Değerlendirme ve Raporlama Yöntemleri

2.2.Danışmanlık Hizmetlerinde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

2.3.İhtiyaç Analizi Teknikleri

2.4.Danışmanlık Sürecinde Etkili İletişim, Görüşme ve İkna Teknikleri

2.5.Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri

2.6.Temel Mentorluk ve Koçluk Teknikleri

2.7.Temel İnsan ve İşsiz Psikolojisi Bilgisi

2.8.Temel Sosyal Psikoloji Bilgisi

2.9.Kariyer Planlama

2.10.Stres ve Öfke Yönetimi

2.11.Zor Kişiliklerle Başa Çıkma

2.12.Zaman Yönetimi

2.13.Beden Dili ve İmaj Yönetimi

2.14.Duygusal Zekâ

2.15.Motivasyon Yönetimi

3.Çalışma Hayatı ve Mesleki Yeterlilik Sistemi (6 Saat)

3.1.Temel Çalışma Mevzuatı

3.2.İşgücü Piyasası, İstihdam Hizmetleri ve Politikaları

3.3.Meslek Analizi, Meslek Standardı ve Yeterliliklerin Kullanım Alanları

A3 Birimi için Tamamlanacak Eğitim İçeriği:

1.İşyeri ve Eğitim-Öğretim Kurumuna Yönelik Danışmanlık Hizmetlerini Planlama ve Yürütme (8 Saat)

1.1.Örgütlerde Yeni Yönetim Modelleri

1.2.İşe Alım ve Yerleştirme Süreci

1.3.İşyeri ve Eğitim Kurumu Ziyareti Uygulamaları

1.4.Milli Eğitim ve Sınav Sistemi

2.Danışmanlık Becerileri (11 Saat)

2.1.Bilgi Toplama, Değerlendirme ve Raporlama Yöntemleri

2.2.Etkili İletişim ve İkna Teknikleri

2.3.Mülakat Teknikleri

2.4.Sunum Teknikleri ve Uygulama

2.5.Toplantı Yönetimi

2.6.Tanıtım Yapma ve İşbirliği Geliştirme

3.Temel Mevzuat ve Çalışma Hayatı (14 Saat)

3.1.İşgücü Piyasası Analizleri

3.2.Türkiye Ekonomisi ve İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler

3.3.Temel Çalışma Mevzuatı ve Teşvikler

3.4.Temel Mesleki Rehberlik ve Danışma Bilgisi

3.5.Ulusal Yeterlilik Sistemi

 

İMD eğitimi 100 adet videodan oluşmaktadır. 

Eğitim sonunda katılım belgesi alarak İMD Sınavına girebilmek için videoların tamamının izlenmesi gerekmektedir.
İzlenme durumu tarafımızca raporlama yapılacaktır.
 
ÖNEMLİ DUYURU
 
İMD Eğitiminin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için Mozilla Firefox tarayıcısının kullanılması önem arz etmektedir. Eğitimin tamamlanmış olabilmesi için tüm derslerin yanında 'tamamlandı' ibaresi bulunmalıdır. 

 

İMD EĞİTİMİ İLE İLGİLİ DUYURULARDAN HABERDAR OLMAK İÇİN GRUBUMUZA KATILIN

 

Şehit - gazi ailesi ve çocuklarına yüzde 10,
Sakarya Üniversitesi personeli, eş ve çocuklarına yüzde 10,
Engellilere yüzde 10 oranında indirim uygulanmaktadır.
 
Banka Hesap Bilgileri
Ziraat Katılım Bankası
Alıcı Adı: Sakarya Üniversitesi Dön. Ser. İşl. Md.
Hesap No: 27- 464698- 2
IBAN: TR21 0020 9000 0046 4698 0000 02


Eğitimi Paylaş
SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.