Derin Öğrenme - Bilgisayarla Görmeye Yönelik (Uzaktan Eğitim)

 
Son Başvuru Tarihi: 15.12.2018

Eğitim Başlangıç Tarihi : 17 Aralık 2018 

Geleneksel yöntem kabiliyet ve performanslarından daha ileri performans çıktısı gereksinimleri araştırmacıları yapay zeka tabanlı çözümlere itmiştir. Son yıllarda artan özellikle etiketli veri çeşidi ve miktarıyla bunu takiben gelişen grafik işlem kartları teknolojileri bu gereksinimleri karşılamada derin öğrenme yöntemlerinin temelini oluşturmuşlardır. Derin öğrenme algoritmaları, daha büyük boyutlu veriden daha fazla öznitelik ve parametre öğrenmeyi mümkün kılmaktadır. Yinelemeli derin yapay sinir ağları ve kısa-uzun süreli bellek ağları metin, karakter, ses gibi ardışık verilerin işlenmesinde kullanılmaktadır. Evrişimsel (konvolüsyonel) derin yapay sinir ağları, bazı özel mimari, parametre güncelleme yöntemleri ve aktivasyon fonksiyonları ile özellikle görüntü ile ilgili işlerde kullanılırlar.

Bu programın çıktısı olarak katılımcılar, büyük veri kullanılarak eğitilen derin evrişimsel sinir ağı modelleriyle, veri kümesinde bulunan nesne sınıflarına ait daha önce hiç karşılaşmadıkları görüntüleri tanıma, nesneleri çevreleyen sınırları belirleme ve bölütleme gibi konularda algoritma geliştirebileceklerdir. Ayrıca derin yapay sinir ağlarının geneli hakkında bilgi sahibi olarak hangi tipte veriyi nasıl ve ne çeşit bir yapıda eğitmeleri gerektiği hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Lisans seviyesinde matematik ve orta düzey kodlama bilgisi gerektiren eğitim, mühendislik alanındaki öğrenciler ve mezunlara yöneliktir Ayrıca herhangi bir sayısal veya etiket şeklinde çıktıyı tahmin etmeye dayalı işlerle ilgilenen farklı disiplinlerden katılımcıların da genel kültür düzeyi ötesinde bilgi ve yetenek sahibi olabilmelerine uygun altyapıyı oluşturmaktadır.


Eğitim İçeriği :

 • Tarihçe
 • Tanımlar (Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Yapay Sinir Ağları, Bilgisayarla Görme)
 • Öğrenme Çeşitleri (Öğreticili Öğrenme, Öğreticisiz Öğrenme, Pekiştirmeli Öğrenme)
 • Bilgisayarla Görme Uygulamaları

Yapay Sinir Ağı Temelleri

 • Sınıflandırma ve Regresyon
  • İkili Sınıflandırma
  • Doğrusal ve Lojistik Regresyon
  • Gradyan Azaltımı
 • Öğrenme
  • Aktivasyon Fonksiyonları
  • İleri ve Geri Yayılım
  • Kayıp ve Maliyet Fonksiyonları
  • Hiperparametreler
  • Sınıflandırma ve Regresyon İçin Performans Ölçütleri

Bilgisyarla Görmenin Temelleri

 • Uzamsal ve Frekans Düzleminde Filtreleme
 • Kenar ve Köşe Bulma
 • Öznitelik Çıkarımı
 • Nesne Tanıma ve Bölütleme

Konvolüsyonel (Evrişimsel) Yapay Sinir Ağlarıyla Bilgisalarla Görme

 • Evrişimsel Yapay Sinir Ağı Katmanları
  • Evrişim Katmanı
  • Havuzlama Katmanı
  • Tamamen Bağlı Katmanlar
 • Evrişimsel Yapay Sinir Ağı İşlemleri
  • Sıfır Dolgusu
  • Evrişim Adımları
  • Standartlaştırma ve Düzenlileştirme
  • Yığın Normalizasyonu
  • Başlangıç Ağırlıklarının Belirlenmesi
  • Veri Artırma Yöntemleri
 • Nesne Tanıma ve Nesne Bulma Uygulamaları

EĞİTİM ÜCRETİ: 400 TL (Kesinlikle ÜCRET İADESİ Yapılmamaktadır!)

Şehit - Gazi ailesi ve çocuklarına yüzde 10,
Sakarya Üniversitesi personeli, eş ve çocuklarına yüzde 10,
Engellilere yüzde 10 oranında 
indirim uygulanmaktadır.

İndirimler 16.11.2018 tarihinden sonra yapılacak başvurularda geçerli olmak üzere belirlenen kontenjana bağlı kalarak sadece 
bir indirim maddesinden yararlanacak şekilde uygulanır. İndirimlerden faydalanabilmek için söz konusu durumunuzu gösterir belgeyi mail atmalısınız.


BANKA HESAP BİLGİSİ
Ziraat Katılım Bankası
Hesap Sahibi     : Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Hesap No           : 27-464698-2
IBAN                   : TR21 0020 9000 0046 4698 0000 02

***Açıklama kısmına lütfen Eğitim Alan Kişinin TC kimlik numarası, Adı ve Soyadını yazınız. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Mesai Saatler: 09:30 - 12:30  || 13:30 - 17:30
Adres: Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUSEM) Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA 
Tel:   0264 295 42 20
Faks: 0264 295 54 50
E-posta: sausem@sakarya.edu.tr

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA