Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı (Uzaktan Eğitim)

 
Son Başvuru Tarihi: 15.12.2018

Eğitiminize Eğitim Portalına Giriş butonuna basarak katılabilirsiniz.

Kullanıcı Adınız : TC Kimlik Numaranız
Şifreniz               : TC Kimlik Numaranızın İlk Beş Hanesi

    SON BAŞVURU VE EĞİTİM TARİHLERİ     

Son Başvuru Tarihi  :     15 Aralık 2018 Cumartesi 23:59 
Eğitim Tarihi             :     17 Aralık 2018 - 15 Ocak 2019
Sınav Haftası            :     10 - 15 Ocak 2019 
(B
u tarihler arasında istediğiniz gün ve saatte sınava girebilirsiniz. Sınava 3 kez girme hakkınız bulunmaktadır. Geçme notu 50'dir)


EĞİTİMİN AMACI

Eğitimin amacı, katılımcıların, eğitimin temel kavramları, ilkeleri ile grup ve bire bir öğretim yöntemlerinin öğretilmesi suretiyle eğitimcilik becerilerinin kazandırılması, yetişkin eğitiminin temel ilkelerinin belirlenmesi ve eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesidir.  Eğitimde, Sakarya Üniversitesi'nin konusunda uzman akademik personeli ile temel  ve uygulama örnekleri, UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ ile aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitim, her ayın ilk haftası başlar ve son haftası online sınav ile tamamlanır. Sınavda 50 başarım notunu alan adaylara; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Hologramlı SERTİFİKASI düzenlenir. Online sınavda başarılı olamayan adaylara ÜCRETSİZ  üç sınav hakkı tanınır. Üç sınavda da başarısız adaylar için KATILIM BELGESİ düzenlenir.

KİMLER KATILMALI?

Topluluk önünde sunum yapan, eğitim veren ve işini daha profesyonel yapmak isteyenler,
İşletmelerin İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanları, Uzman Yardımcıları ve Elemanları
İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek, kariyer yapmak isteyenler,
İşletmedeki pozisyonu gereği eğitim vermek durumunda olanlar,
İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Programlarında eğitici olmak isteyenler,
İSG mevzuatına göre “Eğiticilerin Eğitimi” sertifikasına sahip olmak isteyenler,
Uzun yıllar eğitimci olmasına rağmen yeniliklere ve değişimlere ayak uydurmak isteyenler,
Çalıştığı kurumlarda, kurum içi eğitimi görevini yüklenecek kişiler,

EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitimin Planlanması
Eğitim Programı Nedir ve Nasıl Hazırlanır?
Plan Nedir, Nasıl Yapılır ve Planlamaya Geçmeden Önce Ne Yapılmalı?
Öğretme Stratejileri, İkeleri ve Modeleri
Öğretim Yöntemleri
Eğitimde Psikometrik Yaklaşım
Ölçme ve Değerlendirme 
Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları ve Yöntemleri
Yetişkin Eğitimi Temel Kavramlar
Eğitimin Toplum ve Psikoloji ile İlişkisi
Eğitimin Getirileri
Örgüt Kültürü
Örgüt İklimi
Güdüleme
İstenmeyen Davranış Yönetimi
Zaman Yönetimi
Liderlik
Karar Verme
Problem Çözme Teknikleri
Temel Analiz Teknikleri
Öğretim Materyal Türleri
Öğretim Teknolojisi
İnternet Web 1.0 - 2.0 - 3.0
Görsel Tasarım
Google Docs
Google Forms
Kavram Haritası
Kelime Bulutu
Powerpoint
Prezi
Quizbean
Webly
İletişim
İletişimin İşlevleri, Tipleri ve Modelleri
 Sözlü ve Sözsüz İletişimi
Sözsüz İletişimi Etkileyen Faktörler ve Kişilerarası Duyarlılık
Örgütiçi İletişim ve Çatışma
Graf Analize Göre İletişim Çatışmaları
Tümden Reddetme
Aşırı Genelleme
Algı Yasaları
İletişim Becerisi 
Kişilerarasi İletişim ve İletişimde Dinleme
Etkili Dinleme ve Özellikleri
Kişilerarası İlişkiler ve İletişimde Empati
Empati Sempati İlişkisi
Kişilerarası İletişimde Kendini Açma
Çatışma Türleri ve Çözme Teknikleri
Öğrenmenin Doğası
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
Davranışçı Yaklaşım
Bitişiklik Kuramı - Watson
Bitişiklik Kuramı - Guthrie
Bağ Kuramı - Thorndike
Edimsel Koşullanma - Skinner
Programlı Öğretim
Bilişsel Yaklaşım; Gestalt Kuramı ve Algı Yasaları
Bilgiyi İşleme Kuramı
Bilgiyi İşl. Kur. Bilgi Depoları
Bilişsel Süreç ve Yaratıcı Düşünce
İşaret-Gestalt Kuramı (Tolman) 1
İşaret-Gestalt Kuramı (Tolman) 2
Sosyal Öğrenme Kuramı 
Sosyal Öğrenme Süreçleri


Sertifika örneği için tıklayınız

EĞİTİM ÜCRETİ: 350 TL  (Kesinlikle ÜCRET İADESİ Yapılmamaktadır!)

Şehit - gazi ailesi ve çocuklarına yüzde 10,
Sakarya Üniversitesi personeli, eş ve çocuklarına yüzde 10,
Engellilere yüzde 10 oranında indirim uygulanmaktadır.

İndirimler 16.11.2018 tarihinden sonra yapılacak başvurularda geçerli olmak üzere belirlenen kontenjana bağlı kalarak sadece 
bir indirim maddesinden yararlanacak şekilde uygulanır. İndirimlerden faydalanabilmek için söz konusu durumunuzu gösterir belgeyi mail atmalısınız.

BANKA HESAP BİLGİSİ
Ziraat Katılım Bankası
Hesap Sahibi     : Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Hesap No           : 27-464698-2
IBAN                   : TR21 0020 9000 0046 4698 0000 02


Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mesai Saatler: 09:30 - 12:30  || 13:30 - 17:30
Adres: Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUSEM) Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA 
Tel:   0264 295 42 20

Faks: 0264 295 54 50
E-posta: sausem@sakarya.edu.tr

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA