SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

Uzlaştırmacı Yenileme Eğitimi (Ön Kayıt)

 
2017 yılında, Uzlaştırmacı Eğitimi almış olan ve halen Uzlaştırmacı portalı üzerinde sicili kayıtlı Uzlaştırmacılar için yenileme eğitimi açılması için ön kayıt alınmaya başlanmıştır.

ÖN KAYITLAR KAPATILMIŞTIR.

Uzlaştırmacı Yenileme Eğitimi ön kaydı için ücret ödenmesi gerekmemektedir. Ön kayıt, bakanlıktan onay geldiğinde adayları bilgilendirmek için alınmaktadır.

Uzlaştırmacı Yenileme Eğitim Ücreti: (Bakanlık onayının ardından ilan edilecektir.)


UZLAŞTIRMACI YÖNETMELİĞİ YENİLEME EĞİTİMİ İLE İLGİLİ MADDELER

Uzlaştırmacı sicilinden ve listeden çıkarılma

MADDE 49 – (1) Uzlaştırmacı olabilmek için aranan koşulları taşımadığı hâlde sicile kaydedilen veya daha sonra bu koşulları kaybeden ya da uzlaştırma göreviyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunan, Kanunun öngördüğü yükümlülükleri önemli ölçüde veya sürekli yerine getirmeyen, performans değerlendirmeleri sonucunda yeterli bulunmayan, etik ilkelere aykırı davranan, yenileme eğitimini tamamlamayan uzlaştırmacı Daire Başkanlığınca sicilden ve listeden çıkarılır.

MADDE 50 – 

(6) Uzlaştırmacılara, uzlaştırmacı eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz ders saatinden az olmamak üzere iki yılda en az bir defa yenileme eğitimi verilir. Uzlaştırmacılar iki yılda bir verilen bu eğitime katılmak zorundadırlar.


Eğitimi Paylaş
Son Kayıt Tarihi
Kısıtlama Yok
Eğitim Ücreti
Ön başvuru ücreti*
SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.