SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

Aktüerya Eğitimi (Ön Kayıt)

 

AKTÜERYA EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Aktüerya Eğitimi ile amaçlanan tazminatın belirlenmesi ve hesaplanmasına ilişkin sorunların incelenmesi, özellikle tazminat hukuku ile ilgili bilirkişilik faaliyetinde bulunacak kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. 


PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR?

Tüm lisans mezunları katılabilir.


EĞİTİM İÇERİĞİ

 

-          Kavramlar

-          Aktüerya Bilimi

-          Tazminatın Hukuki Dayanağı

-          Tazminat ve Zarar Öğeleri

-          Beden Tamlığının İhlali

-          Hesaplamama Yöntemleri

-          Progressif Rant Yöntemi (%10 artırım, %10 iskonto)

-          Aktüeryal Yöntemi (1.8 Teknik Faiz yöntemi )

-          Paranın Peşin Değeri

-          Beklenen Ömür Süreleri (TRH2010, PMF 1931)

-          Hayat Annüiteleri

-          Faiz Kavramı

-          Hesaplamada Kazancın Belirlenmesinin Önemi

-          Efor Kaybı Tazminatı Kavramı

-          Hesaplama Yöntemleri

-          Geçici İş Göremezlik Kavramı

-          Geçici İşgöremezlik durumunda “süre” belirlemesi

-          Beden gücü kaybına uğrayan çocuklar yönünden “süre” ölçüsü

-          Tedavi giderleri

-          Yargıtay Dairesi Görüşleri ( 17 HD, 21 HD, 4 HD)

-          Hesaplama Yöntemleri

-          Efor Kaybı Tazminatı Örnekleri (Progressif Rant Yöntemi)

-          Efor Kaybı Tazminatı Örnekleri (Aktüeryal Yöntem)

-          Evlenme İhtimali İndirimi

-          Kusur İndirimi

-          Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

-          Destekten yoksun kalan çocuklar yönünden “süre” ölçüsü

-          Çocukların ana babalarına destekliği yönünden “süre” ölçüsü

-          Ölüm ve cenaze kaldırma giderleri

-          Kazancın Belirlenmesinin Önemi

-          Pay Ayırma Oranlarının Belirlenmesi

-          Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Örnekleri (Progressif Rant Yöntemi)

-          Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Örnekleri (Aktüeryal Yöntem)

-          Destek Kavramı

-          Destek Kavramının İspatı

-          Kız Çocukların Destek Görme Süreleri

-          Kız Çocuklardan Destek Görme Süreleri

-          Erkek Çocukların Destek Görme Süreleri

-          Erkek Çocukların Destek Olma Süreleri

-          Erkeklerde Askerlik Süresi

-          İmam Nikahlı Eşlerin Destekliği

-          Eğitim ve Öğretim Durumuna Göre Destek Süresi

-          Excel Uygulamaları Geliştirilmesi 

Efor Kaybı Tazminat Örnekleri (Trafik Kazalarından Kaynaklanan)

-          Somut Olay İrdelemesi (Efor Kaybı -1) (Progressif Rant Yöntemi)

-          Somut Olay İrdelemesi (Efor Kaybı -2) (Progressif Rant Yöntemi)

-          Somut Olay İrdelemesi (Efor Kaybı -3) (Progressif Rant Yöntemi)

-          Somut Olay İrdelemesi (Efor Kaybı -4) (Progressif Rant Yöntemi)

-          Somut Olay İrdelemesi (Efor Kaybı -5) (Progressif Rant Yöntemi)

-          Somut Olay İrdelemesi (Efor Kaybı -1) (Aktüeryal Yöntem- 1.8 Teknik Faiz)

-          Somut Olay İrdelemesi (Efor Kaybı -2) (Aktüeryal Yöntem- 1.8 Teknik Faiz)

-          Somut Olay İrdelemesi (Efor Kaybı -3) (Aktüeryal Yöntem- 1.8 Teknik Faiz)

-          Somut Olay İrdelemesi (Efor Kaybı -4) (Aktüeryal Yöntem- 1.8 Teknik Faiz)

-          Somut Olay İrdelemesi (Efor Kaybı -5) (Aktüeryal Yöntem- 1.8 Teknik Faiz)

-          Efor Kaybı Tazminat Örnekleri (Trafik Kazalarından Kaynaklanan)

-          Somut Olay İrdelemesi (Efor Kaybı -1) (Progressif Rant Yöntemi)

-          Somut Olay İrdelemesi (Efor Kaybı -2) (Progressif Rant Yöntemi)

-          Somut Olay İrdelemesi (Efor Kaybı -3) (Progressif Rant Yöntemi)

Destekten Yoksun Kalma Tazminat Örnekleri

-          Somut Olay İrdelemesi (Efor Kaybı -1) (Progressif Rant Yöntemi)

-          Somut Olay İrdelemesi (Efor Kaybı -2) (Progressif Rant Yöntemi)

-          Somut Olay İrdelemesi (Efor Kaybı -3) (Aktüeryal Yöntem)

-          Somut Olay İrdelemesi (Efor Kaybı -4) (Aktüeryal Yöntem)
 

 

EĞİTİM SÜRESİ ve ŞEKLİ

Uzaktan eğitim yöntemi ile Türkiye'nin her yerinden katılım sağlayabilirsiniz. Eğitimimiz 1 ay sürmektedir. Eğitim Sonunda %70 eğitime katılım şartı aranacaktır.  Eğitimin sonucunda adaylara Sakarya Üniversitesi tarafından Sertifika verilecektir. 
 


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mesai Saatler: 09:30 - 12:30  || 13:30 - 17:30
Adres: Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUSEM) Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA 
Tel:   0264 295 42 20
Faks: 0264 295 54 50
E-posta: sausem@sakarya.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eğitimi Paylaş
Son Kayıt Tarihi
31 Ağustos 2020
Eğitim Ücreti
Ön başvuru ücreti*
SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.