Sorularınıza daha hızlı yanıt almak için sausem@sakarya.edu.tr adresine e-posta gönderiniz.

SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

Ticari İnsansız Hava Araçları İHA1 Eğitimi (Online Eğitim)

 

İHA1 Eğitimini Uzaktan Eğitim İle Alabilir Miyim?

İHA ehliyeti eğitimleri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu şartlar doğrultusunda uzaktan gerçekleşecektir.

 

Eğitimler Kaç Gün Sürüyor?

İHA1 ticari eğitimimiz 7 gün olmak üzere 36 saat sürmektedir.

 

EĞİTİM TARİHLERİ

20 Mayıs son başvuru tarihli eğitimin tarihleri aşağıdadır. Eğitim birbirini takip eden 7 gün aşağıdaki saatler arasında yapılacaktır.

 

Ders Günleri Saatler
24.05.2021 Pazartesi 18:00 - 22:00
25.05.2021 Salı
26.05.2021 Çarşamba
27.05.2021 Perşembe
28.05.2021 Cuma
29.05.2021 Cumartesi 10:00 - 18:00
30.05.2021 Pazar

 

 

SAÜSEM, talep olmaması halinde eğitim tarihlerinde değişiklik yapabilir.

İHA-1 Ticari Eğitimi'ni Kimler Almalı?

•    Sinema ve Fotoğraf
•    Enerji 
•    Eğitim
•    Medya
•    Prodüksiyon
•    Harita
•    Maden
•    İnşaat
•    Peyzaj
•    Zirai İlaçlama
•    Yangınla Mücadele
•    Arama/Kurtarma
•    Gayrimenkul 
•    Sigorta


sektörlerinde çalışan ve özelleşmiş alanlarda İHA(Drone) ile yapılabilecek ticari faaliyetlerde bulunmak isteyen kişiler bu eğitimi tercih etmektedir. Bu alanlar dışında kendini bu alanda geliştirmek isteyen kişiler de bu eğitime başvurabilir.

 

İHA1 Ticari Eğitimi İçin Hangi Evraklar İsteniyor?

Katılımcılardan başvuru esnasında;

  • Vesikalık Fotoğraf (İHA Ehliyeti üzerinde kullanılacaktır.)

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

 

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) İHA Kayıt Sistemi‘ne üye olarak İHA Pilot Kayıt Başvurusu ekranından İHA-1 ehliyetini onaylatmalıdır.

 

SAÜSEM DRONE EHLİYETİ VEREN KURUMLAR ARASINDA MI?

İHA-0 ve İHA-1 kullanıcıları ticari amaçlı kullanımlarında İHA eğitimi almaları zorunludur. Bu kapsamda eğitim veren kurum ve kuruluşların listesi iha.shgm.gov.tr adresinde güncel hali bulunmaktadır.

 

İHA-1 Ticari Eğitiminde Devam Zorunluluğu Var mı?

SHGM’nin belirlediği katılımcı şartları arasında devam zorunluluğu bulunmaktadır. Eğitimde her ders için yoklama alınmaktadır ve devamsızlık yapılamaz.

 

İHA-1 Eğitimleri İçin Katılım Şartları Nelerdir?

İHA1 eğitimi için 15 yaş ve üzeri olmanız yeterlidir. Unutulmamalıdır ki 18 yaş altındaki kursiyerlerimiz eğitime katılarak belgelerini alabilirler ancak SHGM tarafından belgeleri 18 yaşına geldiklerinde onaylanır.

 

Ayrıca; İHA pilot lisansı düzenlenecek kişilerden; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,

 

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçlarından,

 

12/04/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa, 21/03/2007 tarih ve 5607 sayılı Kaçakcılıkla Mücadele Kanununa, 12/06/1933 tarih ve 2313 sayılı uyuşturucu maddelerin Murakabesi hakkında kanuna,

 

10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefetten veya terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak suçlarından hüküm giymemiş olmalıdır.

 

İHA Ehliyetimi Aldıktan Sonra Onaylatmam Gerekir Mi?


İHA-1 ticari eğitimini başarıyla tamamlayan katılımcılar;

 

Onay işlemi için aşağıdaki belgeleri sisteme yüklemeniz yeterlidir:
•    Bizden Almış Olduğunuz İHA-1 Ehliyeti 
•    Vesikalık Fotoğraf
•    B Sınıfı Sürücü Olur Sağlık Raporu (Aile Sağlığı Merkezlerinden alabilirsiniz)


Adli Sicil Kaydı sistem tarafından otomatik olarak sorgulanmaktadır.

 

İHA-1 Ticari Eğitimcileri Kimlerdir?

SAÜ Dr. Öğretim Üyesi Hakkı BAĞCI

SAÜ Öğr. Gör. İsmail Hakkı YEMENOĞLU

 

İHA-1 Ticari Eğitimi Sonunda Hangi Evrakları Alacağım?

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, SHGM’nin Yetkilendirilmiş İHA Eğitim Kuruluşları için yayınladığı 18.12.2017 tarihli duyurusunda yer alan formata uygun olarak düzenlenmiş İHA-1 Ticari Pilot Ehliyetini sizlere teslim ediyoruz.Eğitimi Paylaş
SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.