SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi (Ön Kayıt)

 

Eğitim tarihleri: Yeterli sayıda başvuru olması durumunda ilan edilecektir. 

Eğitim süresi: 36 saat

Eğitime kimler başvurabilir: Bu eğitimi sadece sicile kayıtlı Arabulucular alabilmektedir.


İş hukukunda arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili teorik ve pratik bilgileri içeren uzmanlık eğitimidir.

Teorik eğitim; iş hukukunda arabuluculuğa elverişli olan ve olmayan uyuşmazlıklar, iş hukukunda dava şartı olarak düzenlenen arabuluculuk süreci ve iş hukuku konularını kapsar.

Uygulama eğitimi; her bir katılımcının somut olay çözümü şeklinde en az iki defa arabulucu rolüyle uygulama yapması, bu esnada diğer arabulucuların uyuşmazlık senaryosunda taraf veya taraf vekili olarak rol alması ve arabuluculuk becerilerini geliştirmelerini sağlayacak uygulama gözetimi ile arabuluculuk bürolarıyla irtibat kurulması, UYAP Arabulucu Portalının kullanılması, taraflara arabuluculuk toplantısına davet yazısı gönderilmesi, arabuluculuk süreci ile ilgili tutanakların ve özellikle de son tutanağın yazımına ilişkin faaliyetleri içerir.


Teorik eğitim ve uygulama eğitimi sonucunda arabulucuların; işçi ve işverenin yasal hakları doğrultusunda arabuluculuk sürecini yönetme, işçi ve işverenin yasal haklarını bilerek hareket edip etmediğini değerlendirmek suretiyle avukattan veya uzmandan yardım almalarını sağlama ya da süreci sonlandırma konusunda gerekli yeterliliğe sahip olmaları amaçlanır.


DERS İÇERİĞİ:

İŞ HUKUKUNDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK 
o İş Hukukunda Arabuluculuk 
o İş kanunları ve ilgili kanunlar
▪ 4857 Sayılı İş Kanunu
▪ Basın İş Kanunu
▪ Deniz İşKanunu
▪ Türk Borçlar Kanunu (Hizmet Sözleşmeleri)
o Arabuluculuğa elverişli olanuyuşmazlıklar
o Arabuluculuğa elverişli olmayanuyuşmazlıklar
o İş hukukundaki emredici hükümler ile arabuluculuk ilişkisi
o İş hukukunda dava şartı olarak düzenlenen arabuluculuk süreci 
o 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
o 4857 Sayılı İş Kanunu madde 20 ve madde 21
o 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu madde 3
o Uyap Arabulucu Portal kullanımı
o Adliye Arabuluculuk Bürolarının işleyişi, dosya atama sistemi
o Tarafların Arabuluculuk Toplantısına Daveti, Arabuluculuk Süreci ile İlgili
Tutanakların ve Son Tutanağın Yazım Usul ve Tekniği

İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 
• İşçi
• İşveren
• Alt işveren
ı- Tanımı
ıı- Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin koşulları
ııı- Alt işveren ilişkisinin kurulmasına getirilen sınırlandırmalar ve muvazaa
ıv-Asıl işveren alt işveren ilişkisinde sorumluluk
• İşveren vekili
• İşyeri
ı- Tanımı ve kapsamı
ıı- İşyeri ve işletme ayrımı
ııı- İşyerinin açılması
ıv- İşyerini bildirme
v- İşyerinin veya bir bölümünün devri
vı- İşyerinin kapatılması

İŞ SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
• İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI
I- TANIMI
II- UNSURLARI
• İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ
I- SÜREKLİ VE SÜREKSİZ İŞ SÖZLEŞMESİ
II- BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
III- TAM VE KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
IV- ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMAYA DAYALI İŞ SÖZLEŞMESİ
V- UZAKTAN ÇALIŞMAYA DAYALI İŞ SÖZLEŞMESİ
VI- DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
VII- TAKIM SÖZLEŞMESİ İLE OLUŞTURULAN İŞ SÖZLEŞMELERİ

İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR 
• İŞÇİNİN BORÇLARI
I- İŞ GÖRME BORCU
II- SADAKAT BORCU
III- DÜZENLEME VE TALİMATLARA UYMA BORCU
• İŞVERENİN BORÇLARI
I- ÜCRET ÖDEME BORCU
II- İŞÇİYİ GÖZETME BORCU
III-EŞİT DAVRANMA BORCU

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE
SONA ERMENİN HUKUKİ SONUÇLARI
• İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH OLMAKSIZIN SONA ERMESİ
I- TARAFLARIN ANLAŞMASI (İKALE)
II- SÖZLEŞME SÜRESİNİN DOLMASI
III- TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ
• İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH İLE SONA ERMESİ
I- GENEL OLARAK
II- BİLDİRİMLİ FESİH
III- BİLDİRİMSİZ FESİH
• İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI
I- GENEL OLARAK
II- KIDEM TAZMİNATI
III- ÖLÜM TAZMİNATI
IV- ÇALIŞMA BELGESİ
V- İBRANAME
VI- REKABET YASAĞI
VII- SENDİKAL GÜVENCELERİN İŞLERLİK KAZANMASI (SENDİKA
ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ VE İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÜVENCESİ)

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ
• ÇALIŞMA SÜRELERİ
I- GENEL OLARAK
II- NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ
III-FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA SÜRESİ
IV- GECE ÇALIŞMASI
• DİNLENME SÜRELERİ
I- GENEL OLARAK
II- ARA DİNLENMESİ
III- HAFTA TATİLİ
IV- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER
V-MAZERET İZİNLERİ
VI- ANALIK İZİNLERİ
VII- YILLIK ÜCRETLİ İZİN

İŞ HUKUKUNDA İŞÇİLİK ALACAKLARININ HESAPLANMASI 
• ÜCRET ALACAĞININ HESAPLANMASI
• İHBAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATININ HESAPLANMASI
• AYRIMCILIK VE SENDİKAL TAZMİNATIN HESAPLANMASI
• İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATLARININ HESAPLANMASI (BOŞTA GEÇEN SÜRE
ÜCRETİ VE İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI)
• FAZLA ÇALIŞMA, HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMA ÜCRETİ, ULUSAL BAYRAM VE
GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA ÜCRETİ
• YILLIK İZİN ÜCRETİNİN HESAPLANMASI
• KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI
• ZAMAN AŞIMI SÜRELERİ VE FAİZLER

UYGULAMA EĞİTİMİ KONULARI
o Kıdem Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
o İhbar Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
o Kötü Niyet ve Ayrımcılık Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
o Fazla Mesai Uyuşmazlık Senaryosu
o Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu
o Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacakları ile Hafta Tatili Alacağına İlişkin
Uyuşmazlık Senaryosu
o Yıllık Ücretli İzin Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu
o Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık
Senaryosu
o Rekabet Yasağına Aykırılık ve Sır Saklama Yükümlülüğüne İlişkin Uyuşmazlık
Senaryosu
o Mobbing ve Buna Bağlı Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
o İşe İade ve Sonuçlarına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu (Çalıştırılmayan Süre
Ücreti, İşe Başlatmama Tazminatı Hesaplamaları ve Fark Alacaklar)
o Sendikal Tazminata İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
o İş Kazasından Kaynaklanan Maddi- Manevi Tazminat Taleplerine İlişkin
Uyuşmazlık Senaryosu
o Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanununa Tabi Alacaklara
İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu 


NASIL KAYIT OLABİLİRİM?

Katılmak istediğiniz kursun sayfasında yer alan kırmızı “Başvuru Yap” butonuna tıklayarak başvuru formunu doldurmanızın ardından kredi kartı ile ödeme sayfasına geçebilirsiniz. Bu sayfada ödeme işleminin tamamlanması ardından başvurunuz yönetici onayına gider. Eğitim başlangıç tarihinde size kullanıcı adı ve şifreniz sms ile gönderilecektir. EFT yöntemiyle ödeme yapmak isteyen kişiler başvuru yap butonuna tıklamadan önce internet bankacılığı veya atm üzerinden eğitim ve kurslar hesabımıza ödeme yapabilir başvuru esnasında dekont yükleyerek kayıtlarını tamamlayabileceklerdir.

 

ÖDEME SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Kredi kartıyla veya EFT/Havale yoluyla ödeme yapabilirsiniz.

 

TAKSİT YAPILABİLİYOR MU?

Kredi kartıyla ödemede ödeme sonrası bankanızla iletişime geçerek veya mobil banka uygulaması üzerinden taksitlendirme yapabilirsiniz.


BANKA HESAP BİLGİSİ

 

(Kredi kartıyla ödemek istediğiniz takdirde başvuru esnasında ödeme yapabilirsiniz)

Ziraat Katılım Bankası
Alıcı Adı              : Sakarya Üniversitesi Dön. Ser. İşl. Md.
Hesap No            : 27-464698-2
IBAN                   : TR21 0020 9000 0046 4698 0000 02

Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Telefonlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle daha hızlı iletişim için lütfen e-posta adresimiz (sausem@sakarya.edu.tr) ile ulaşım sağlayınız.

Mesai Saatleri: 08:30 - 12:30  || 13:30 - 17:30
Adres: Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUSEM) Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA 
Tel:   0264 295 42 20
E-posta: sausem@sakarya.edu.tr


Eğitim Ücreti (KDV dahil)
Ücretsiz (*)
Ders Saati
36
Son Kayıt Tarihi
31 Aralık 2022
(*) Ön Kayıt Ücretsiz
SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.