SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

Değerler Eğitimi Eğitmenliği Sertifika Programı (Uzaktan Eğitim)

 
  
SON BAŞVURU VE EĞİTİM TARİHLERİ
SON BAŞVURU TARİHİ 15  ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA 23:59
EĞİTİM TARİHİ 17 ŞUBAT 2023 -  15 MART 2023
SINAV HAFTASI 10 - 15 MART 2023

 

YENİ EĞİTİMLER VE DUYURULARI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

 

TELEGRAM KANALIMIZA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN

 

Eğitim: Eğitim 1 ay sürmektedir. Kayıtlı ders videoları üzerinden uzaktan eğitim şeklinde yapılmaktadır. Eğitim portalı 24 saat açıktır. İstenilen gün ve saatte giriş yapılabilmektedir. Eğitim başlangıç tarihinde tarafımızdan SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır.

 

Eğitim başlamadan eğitim portalına giriş yapılamamaktadır.

 

Eğitime, bu sayfanın en altında yer alan Eğitim Portalı butonuna tıklayıp katılabilirsiniz.

 

Kullanıcı Adı  : TC Kimlik Numaranız
Şifre               : TC Kimlik Numaranızın İlk Beş Hanesi

 

Sınav: Sınav tarihleri aday işlemleri panelinden görüntülenebilmektedir. Belirtilen sınav tarihi aralığında sınava 3 kez giriş yapma hakkı bulunmaktadır. Belirtilen tarih aralığında istenilen gün ve saatte, sınava, eğitim portalında Sınav bölümünden giriş yapılabilmektedir. Sınav uzaktan sınav yöntemiyle çoktan seçmeli (test) olarak yapılmaktadır. Sınavdan en az 50 puan alınması durumunda başarılı olup, tekrar sınava giriş yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Sertifika: Sertifikalar, e-sertifika olarak e-devlete yüklenecektir. E-sertifika için ücret alınmamaktadır. Ayrıca sertifika gönderilmeyecektir.


ÇALIŞMA ALANI
Değerler Eğitimi Eğitmenliği Sertifikası ile
- Okul Öncesi Eğitim Kurumları (Kreş, Anaokulu),
- Kur’an Kursu,
- Yaz Kur’an Kursu gibi alanlarda çalışılabilir.

Örgün eğitimin farklı kademelerinde görev yapan eğitimciler de bu sertifika programı ile değerler eğitimi konusunda yetkinlik kazanarak daha etkin görevler üstlenebilirler.

 

BAŞVURU ŞARTI
Herhangi bir başvuru şartı aranmamaktadır. İsteyen herkes başvuru yapabilir.


EĞİTİM İÇERİĞİ:

Kavramsal Çerçeve

Temel Yaklaşımlar

Değer Temelli Bir Okul Oluşturma

Okul Değerler Eğitimi Programının Uygulanışı

Okul veya Kurs Oluşturmanın Boyutları

Sınıfta Değerler Eğitimi

Örtük Program

Etkinlik ve Materyal Geliştirme  

Değerler Eğitiminde Güncel Sorunlar

Değerler Eğitiminde İlişkin Bakış Açılarının Oluşturduğu Sorunlar

Farklı Ülke Uygulamaları

Ailenin Rolü ve Sorumlulukları

Drama ve Eğitsel Oyunlar

Değerler Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

Adalet Değeri ve Erdemi

Güven Değeri

Merhamet Değeri

Sabır

Saygı Değeri

Sevgi Değeri

Sorumluluk Değeri ve Erdemi

Tevazu Değeri

İlkokul Döneminde Ahlaki Gelişim

İlkokul Döneminde Bilişsel Gelişim

İlkokul Döneminde Dini Gelişim

İlkokul Döneminde Duyuşsal Gelişim

İlkokul Döneminde Fiziksel Gelişim

İlkokul Döneminde Sosyal Gelişim

İlkokul Döneminde Etkinlikler ve Uygulama

İlkokul Döneminde Hangi Değerlere Öncelik Vermeliyiz?

Lise Döneminde Etkinlik ve Uygulamalar

Lise Döneminde Hangi Değerlere Öncelik Vermeliyiz?

Lise Dönemi Ahlaki Gelişim

Lise Dönemi Bilişsel Gelişim

Lise Dönemi Dini Gelişim

Lise Dönemi Duyuşsal Gelişim

Lise Dönemi Fiziksel Gelişim

Lise Dönemi Sosyal Gelişim

Ortaokul Döneminde Hangi Değerlere Öncelik Vermeliyiz?

Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Gelişim Özellikleri

Okul Öncesi Dönemde Değer Eğitiminde Etkinlikler ve Uygulama

Okul Öncesi Dönemde Ahlak, Dini Duygu ve Düşünce

Okul Öncesi Dönemde Hangi Değerlere Öncelik Vermeliyiz?

Ortaokul Döneminde Ahlaki Gelişim

Ortaokul Döneminde Bilişsel Gelişim

Ortaokul Döneminde Dini Gelişim

Ortaokul Döneminde Etkinlik ve Uygulamalar

Ortaokul Döneminde Fiziksel Gelişim

Ortaokul Döneminde Sosyal Gelişim

Ortaokul Döneminde Gelişim Özellikleri (Duyuşsal Gelişim)

Plan Nasıl Yapılır?

Bilişsel Alan Taksonomisi

Değerlendirme

Duyuşsal Alan Taksonomisi

Eğitim Programı

Eğitimin Planlanması Temel Kavramlar

Eğitimin Programı Nasıl Hazırlanır?

Plan

Planlama Nasıl Yapılır?

Planlamaya Geçmeden Önce Neler Yapılmalı?

Psikomotor Alan Taksonomisi

Öğretim Modelleri Tam Öğrenme

Çoklu Zekâ

Öğrenme İlkeleri

Öğrenme Öğretme Stratejileri

Öğretim Modelleri

Öğretim Teknikleri

Öğretim Yöntemleri

Yapılandırmacılık

Ölçek Kavramı ve Türleri

Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Yöntemleri

Eğitimde Psikometrik Yaklaşımlar

Ölçme Aracında Bulunması Gerekenler

Ölçmede Hata

Test Geliştirme Süreci ve Madde Analizi

Test Puanları Üzerindeki İstatistik İşlem

Eğitim ve Psikoloji

Eğiticinin Eğitimi

Eğitim ve Toplum

Eğitimde Temel Kavramlar

Eğitimin Getirileri

Geçmişten Günümüze Yetişkin Eğitimi

Güdüleme

Öğretim Ortamı

Örgüt İklimi

Örgüt Kültürü

Empati-Sempati İlişkisi, Empatinin Gelişimi

Örgüt içi İletişim ve Çatışma

Algı Yasaları

Aşırı Genelleme

Çatışma Türleri ve Çatışma Çözme Teknikleri

Eğiticinin Eğitimi

Etkili Dinleme Türleri ve Özellikleri

Grafik Analize Göre İletişim Çatışmaları

İletişim

İletişim Becerisi

İletişim İşlevleri

İletişim Öğeleri

İletişim Tipleri ve Modelleri

Kişilerarası İletişimde Etkili Faktörler

Kişilerarası İletişimde Kendini Açma

Kişilerarası İlişkiler Aşamaları ve Kuram

Kişilerarası İlişkiler ve İletişimde Dinleme

Kişilerarası İlişkiler ve İletişimde Empati

Sözlü ve Sözsüz İletişim

Sözsüz İletişim ve Kişilerarası Duyarlılık

Sözsüz İletişimi Etkili Faktörler

Tümden Reddetme

Davranışçı Yaklaşım

Sosyal Öğrenme Kuramı ve Süreçleri

Bağ Kuramı/Araçsal Koşullanma

Bilgi İşleme Kuramı Bellek Destekleyiciler ve Öğrenme Stratejisi

Bilgi İşleme Kuramı Bilgi Depoları

Bilgiyi İşleme Kuramı

Bilişsel Süreçler ve Yaratıcı Düşünme

Bilişsel Yaklaşım Gestalt Kuramı

Bitişiklik Kuramı (Guthrie)

Bitişiklik Kuramı (Watson)

Edimsel Koşullanma (SKINNER)

Gestalt Kuramı ve Algı Yasaları

İç Görüsel/ Kavrama Yolu/ Seziş Yoluyla Öğrenme

İşaret- Gestalt Kuramı

İşaret-Gestalt Kuramı

Öğrenmenin Doğası

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

Pekiştirme Türleri ve Tarifleri

Programlı Öğretim

Sosyal Öğrenme Kuramı

Google Documents

Google Forms

Görsel Tasarım

İnternet Web 1.0- 2.0- 3.0

Kavram Haritası

Kelime Bulutu

Öğretim Materyal Türleri

Öğretim Teknolojisi

Powerpoint

Prezi

Quizbean

Webly

SERTİFİKA PROGRAMIN AMACI
Sertifika programı ile farklı alanlarda görev yapan uygulayıcılara değerler eğitimi konusunda teorik ve pratik boyutlarıyla bilgi, beceri ve yetkinlik  kazandırmak amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN TANIMI
Dünyada farklı isimler altında uygulanan ancak hepsi de genel çerçeve olarak aynı hedefe odaklanmış bulunan değerlerin eğitimi konusu ülkemizde de son yılların önemli ve güncel konularından birini oluşturmaktadır. Öğretim programlarına değer eğitimi ile ilgili boyutlar eklenmekte, okulların, kursların ve öğretmenlerin/öğreticilerin bu süreçte sorumluluklar üstlenmesi  beklenmektedir. Bu sorumlulukların etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için sertifika programında farklı alanlarda görev yapan uygulayıcılara değerler eğitimi konusunda yetkinlik kazandıracak bir içerik sunulmaktadır.

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler eğitimlerini bitirdikten 1 hafta sonra sertifikalarını turkiye.gov.tr (e-Devlet kapısı) sistemine girdiklerinde görebilmekte ve sertifikalarını e-devlet sistemi üzerinden sorgulayabilmektedir.

 

Aşağıdaki butona tıklayarak sertifikanızı sorgulayabilirsiniz.

 

 


Haziran 2021'den itibaren sertifikalarımızın %95'i basılı olarak değil dijital olarak gönderilmektedir. Adaylarımız turkiye.gov.tr sistemine girip sertifikalarını karekodlu olarak bilgisayarına indirebilmekte ya da yazıcılarından çıktı alabilmektedirler.


Bu sertifikalar için tüm onaylar verilmiş olup, tekrardan başkaca bir onaya ihtiyaç duyulmamaktadır.

Sınav Soru Sayısı: 32 Soru

Sınav Süresi: 40 Dakika

 

 

Sınav tarihleri "aday işlemleri panelinden" görüntülenebilmektedir. Aşağıdaki butona tıkladıktan sonra kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

 

Aday İşlemleri Paneli'nde karşınıza açılacak olan ilk sayfada sınav tarihinizi görebilirsiniz.

Belirtilen sınav tarihi aralığında sınava 3 kez giriş yapma hakkı bulunmaktadır. Belirtilen tarih aralığında istenilen gün ve saatte sınava, eğitim portalında Sınav bölümünden giriş yapılabilmektedir.

Sınav uzaktan sınav yöntemiyle çoktan seçmeli (test) olarak yapılmaktadır. Sınav yaklaşık 20 soru 30 dakika sürmektedir. Sınavdan en az 50 puan alınması durumunda başarılı olup, tekrar sınava giriş yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

NASIL KAYIT OLABİLİRİM?

Katılmak istediğiniz kursun sayfasında yer alan kırmızı “Başvuru Yap” butonuna tıklayarak başvuru formunu doldurmanızın ardından kredi kartı ile ödeme sayfasına geçebilirsiniz. Bu sayfada ödeme işleminin tamamlanması ardından başvurunuz yönetici onayına gider. Eğitim başlangıç tarihinde size kullanıcı adı ve şifreniz sms ile gönderilecektir. EFT yöntemiyle ödeme yapmak isteyen kişiler başvuru yap butonuna tıklamadan önce internet bankacılığı veya atm üzerinden eğitim ve kurslar hesabımıza ödeme yapabilir başvuru esnasında dekont yükleyerek kayıtlarını tamamlayabileceklerdir.

 

ÖDEME SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Kredi kartıyla veya EFT/Havale yoluyla ödeme yapabilirsiniz.

 

TAKSİT YAPILABİLİYOR MU?

Kredi kartıyla ödemede ödeme sonrası bankanızla iletişime geçerek veya mobil banka uygulaması üzerinden taksitlendirme yapabilirsiniz.


BANKA HESAP BİLGİSİ

 

(Kredi kartıyla ödemek istediğiniz takdirde başvuru esnasında ödeme yapabilirsiniz)

Ziraat Katılım Bankası
Alıcı Adı              : Sakarya Üniversitesi Dön. Ser. İşl. Md.
Hesap No            : 27-464698-2
IBAN                   : TR21 0020 9000 0046 4698 0000 02

Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Telefonlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle daha hızlı iletişim için lütfen e-posta adresimiz (sausem@sakarya.edu.tr) ile ulaşım sağlayınız.

Mesai Saatleri: 08:30 - 12:30  || 13:30 - 17:30
Adres: Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUSEM) Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA 
Tel:   0264 295 42 20
E-posta: sausem@sakarya.edu.tr


Eğitim Ücreti (KDV dahil)
450 TL
Ders Saati
35
Son Kayıt Tarihi
15 Şubat 2023
SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.