SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

Kamuda Sendika Temsilcisi Uzmanlığı Programı (Uzaktan Eğitim)

 

SON BAŞVURU VE EĞİTİM TARİHLERİ
 

SON BAŞVURU TARİHİ                30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE 23:59

 

EĞİTİM TARİHİ                             1 - 31 EKİM 2021

YENİ EĞİTİMLER VE DUYURULARI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

 

TELEGRAM KANALIMIZA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN

 

 

Eğitim: Eğitim 1 ay sürmektedir. Kayıtlı ders videoları üzerinden uzaktan eğitim şeklinde yapılmaktadır.

 Eğitim portalı 24 saat açıktır. İstenilen gün ve saatte giriş yapılabilmektedir.

Eğitim portalındaki videolar eğitim sonrasında da sürekli olarak açık kalmaktadır.

Eğitim başlangıç tarihinde tarafımızdan SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır. Eğitim başlamadan eğitim portalına giriş yapılamamaktadır.

Eğitime, Eğitim Portalına Giriş butonuna basarak katılabilirsiniz.


Kullanıcı Adı: TC Kimlik Numaranız
Şifre              : TC Kimlik Numaranızın İlk Beş Hanesi

 

 

Eğitim Katılım Belgesi: Belgeler, e-devlete yüklenecektir.

Ayrıca belge gönderilmeyecektir. E-devlete yüklenen belge için ücret alınmamaktadır.


EĞİTİMİN TANIMI

Çalışanların ve işverenlerin çalışma ilişkilerinde ortak ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar olan sendikalara, daha donanımlı ve daha dinamik bir teşkilat yapısı oluşturacak bir içerik sunulmaktadır.

 

PROGRAMIN AMACI

Bütün örgütlü mücadelelerde olduğu gibi sendikaların kurumsal varlığını sürdürebilmeleri; kendilerini var eden, hayat veren kişilerin bilincine, eğitimine ve onların dünya vizyonuna bağlıdır. Sendikaların taşıdığı ahlaki ve entelektüel değerleri Sendikanın temelini belirler. Sendikaların her kademesinde görev alan kişilerin eğitim ve gelişimiyle, sendikalar da dönüşüm ve gelişim gösterirler. Özellikle sendikalarımızın işyeri temsilcileri demokratik, katılımcı ve çağdaş sendikacılığın gelişiminde hayati derecede önemli kişilerdir. Temsil ettikleri sendikalarla işyerindeki çalışanların arasında oynadıkları köprü göreviyle, sendikaları kurumlarının ve üyelerinin nezdinde bütünüyle temsil ederler. Bu yönüyle sendikanın işyerindeki zaafiyetini ya da etkinliğini belirleyen kişilerdir. Bu bağlamda hazırlanan sertifika programımız; sendikanın değer ve ideallerinin savunucuları olan yönetici ve temsilci kadroları başta olmak üzere, yönetici/temsilci adayı olan tüm sendika üyelerine

Kanun, mevzuat, siyasi ve demokratik gelişmeler gibi teknik bilgiler yanında hayatın her alanında kullanabilecekleri etkili iletişim, liderlik ve hitabet, beden dili, diksiyon, ikna kabiliyeti, nezaket ve görgü kuralları gibi kişisel gelişim içinde son derece gerekli olan konuları içerisine alan geniş bir eğitim yelpazesi sunmaktadır. Bunların yanında mobbing, ergonomi, iş sağlığı ve güvenliği vb. konularda edinecekleri bilgilerle her yönden oldukça donanımlı ve bilgili hale gelecek sendika üye, temsilci ve yöneticileri sahada tüm çalışanlarla daha güçlü ve etkili bir iletişim kurabilecek, çalışma ilişkilerine ve demokrasi kültürüne katkıda bulunabilecek, işyerinde katılımcılığı ve sonuçta verimliliği artırabilecek, işyerlerinin ve çalışanların sorunlarının tespiti ile çözümüne katkıda bulunabilecek tüm bunların sonucunda temsil ettikleri sendikanın önem ve başarısını arttırarak üyelerine çok daha kaliteli hizmet sunacaktır.

BAŞVURU ŞARTI

Herhangi bir başvuru şartı aranmamaktadır. İsteyen herkes başvuru yapabilir.
 

EĞİTİM İÇERİĞİ

1. Sendika Kavramı

            -Tanımı

            -Sendikacılıktaki Temel Kavramlar

            -Tarihçesi

            -Dünya’da ve Ülkemizde Gelişimi

            -Sendikal Mücadele Tarihinden Örnekler

2. Endüstriyel Demokrasi-Sivil Toplum ve Sendikalar

3. Sendikal Hareketin Uluslararası Hukuki Dayanakları

4. Dünyada ve Türkiye’de Kamu Sendikacılığı Tarihi

5. Kamuda Sendikacılık ve Toplu Sözleşme (4688 Sayılı Kanun)

            -Sendikaların Kuruluşu

            -Hizmet Kolları

            -Üyelik ve Sendika Üyeliğinin Kazanılması

            -Sendika Üyesi Olamayacaklar

            -Üyeliğin Sona Ermesi

            -Toplu Sözleşmenin Tarafları ve İmza Yetkisi

            -Toplu Sözleşme Görüşmeleri

            -Uyuşmazlık Hali

            -Kamu Görevlileri Hakem Kurulu

6. Toplu İş Hukukuna İlişkin Güncel Gelişmeler

7. Sendika Temsilciliği

             -Seçimi, Atanması ve Temsilcilerde Aranan Nitelikler

             -Görev ve Yetkileri

             -Görev Süresi ve Görevden Alma

8. Örgütlenme

           -Örgütlenmede Dikkat Edilmesi Gerekenler

           -Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi

           -Toplantı Yönetimi ve Zamanı

           -Grup Dinamiği Oluşturma ve Dayanışma Duyarlılığı

 9. Kamuda Çalışma Hukuku ve Mevzuatı

10. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

11. İdari Yargı Süreci

12. Etkili İletişim

           -Sendikal İletişim

           -İletişimin Temel Kuralları

           -Beden Dilinin Etkili Kullanımı

           -İkna Teknikleri

           -Psikolojik Savaş

           -Liderlik ve Hitabet

13. Diksiyon

          -Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi

          -Sesin Etkili Kullanımı, Ses Eğitimi

          -Harflerin Doğru Çıkarılış Biçimleri

          -Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar

          -Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma (İstanbul Ağzı) Kuralları

          -Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması

          -Süre, Tonlama, Ezgi, Vurgu, Ulama, Kavşak, Durak vb. Kurallar

          -Doğaçlama

14. Görgü, Nezaket ve Protokol Kuralları

          -Ziyaret- Misafirlik ve Vedalaşma Kuralları

          -Hasta Ziyareti Adabı

          -Temizlik Kuralları

          -Yemekte Davranışlar

          -İşyeri Görgü Kuralları

          -Sosyal İletişim Kuralları

15. Stres Yönetimi

16. Toplantı Yönetimi

Toplamda 55 ders saati eğitim verilmektedir.

Eğitime katılacak adaylar her hangi bir firma adına eğitimlerini fatura ettirmek istiyorlar ise başvurularını yaptıkları gün dekont ve firma bilgilerini bilgeng@sakarya.edu.tr mail adresine mutlaka mail atmalıdırlar.          


BANKA HESAP BİLGİSİ (Kredi kartıyla ödemek istediğiniz takdirde başvuru esnasında ödeme yapabilirsiniz)
Ziraat Katılım Bankası
Alıcı Adı             : Sakarya Üniversitesi Dön. Ser. İşl. Md.
Hesap No           : 27-464698-2
IBAN                   : TR21 0020 9000 0046 4698 0000 02


 Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefonlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle daha hızlı iletişim için lütfen e-posta adresimiz (sausem@sakarya.edu.tr) ile ulaşım sağlayınız.

Mesai Saatleri: 08:30 - 12:30  || 13:30 - 17:30
Adres: Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUSEM) Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA 
Tel:   0264 295 42 20
E-posta: sausem@sakarya.edu.tr

 Son Kayıt Tarihi
30 Eylül 2021
Eğitim Ücreti
260 TL
SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.