SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

Kamuda "Sendika Temsilcisi Uzmanlığı" Programı (Uzaktan Eğitim)

 

SON BAŞVURU VE EĞİTİM TARİHLERİ

SON BAŞVURU TARİHİ                16 ARALIK 2019 PAZARTESİ 23:59

EĞİTİM TARİHİ                              17 ARALIK 2019   -  15 OCAK 2020
Eğitiminize Eğitim Portalına Giriş butonuna basarak katılabilirsiniz.

Kullanıcı Adınız : TC Kimlik Numaranız
Şifreniz               : TC Kimlik Numaranızın İlk Beş Hanesi


  • Uzaktan eğitim yöntemi ile Türkiye'nin her yerinden katılım sağlayabilirsiniz. Eğitimimiz 1 ayda tamamlanmaktadır. 
  • Bu eğitimde sınav yapılmamaktadır. Eğitimin sonunda adaylara Katılım Belgesi gönderilmektedir.
  • Katılım Belgesi için eğitim portalında yer alan  videoların atlatılmadan ve sistem üzerinden izlenilmesi gerekmektedir.
  • Eğitim portalı 24 saat açıktır. İstediğiniz gün ve saatte eğitim videolarına ulaşabilirsiniz.EĞİTİMİN TANIMI

Çalışanların ve işverenlerin çalışma ilişkilerinde ortak ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar olan sendikalara, daha donanımlı ve daha dinamik bir teşkilat yapısı oluşturacak bir içerik sunulmaktadır.

 

PROGRAMIN AMACI

Bütün örgütlü mücadelelerde olduğu gibi sendikaların kurumsal varlığını sürdürebilmeleri; kendilerini var eden, hayat veren kişilerin bilincine, eğitimine ve onların dünya vizyonuna bağlıdır. Sendikaların taşıdığı ahlaki ve entelektüel değerleri Sendikanın temelini belirler. Sendikaların her kademesinde görev alan kişilerin eğitim ve gelişimiyle, sendikalar da dönüşüm ve gelişim gösterirler. Özellikle sendikalarımızın işyeri temsilcileri demokratik, katılımcı ve çağdaş sendikacılığın gelişiminde hayati derecede önemli kişilerdir. Temsil ettikleri sendikalarla işyerindeki çalışanların arasında oynadıkları köprü göreviyle, sendikaları kurumlarının ve üyelerinin nezdinde bütünüyle temsil ederler. Bu yönüyle sendikanın işyerindeki zaafiyetini ya da etkinliğini belirleyen kişilerdir. Bu bağlamda hazırlanan sertifika programımız; sendikanın değer ve ideallerinin savunucuları olan yönetici ve temsilci kadroları başta olmak üzere, yönetici/temsilci adayı olan tüm sendika üyelerine

Kanun, mevzuat, siyasi ve demokratik gelişmeler gibi teknik bilgiler yanında hayatın her alanında kullanabilecekleri etkili iletişim, liderlik ve hitabet, beden dili, diksiyon, ikna kabiliyeti, nezaket ve görgü kuralları gibi kişisel gelişim içinde son derece gerekli olan konuları içerisine alan geniş bir eğitim yelpazesi sunmaktadır. Bunların yanında mobbing, ergonomi, iş sağlığı ve güvenliği vb. konularda edinecekleri bilgilerle her yönden oldukça donanımlı ve bilgili hale gelecek sendika üye, temsilci ve yöneticileri sahada tüm çalışanlarla daha güçlü ve etkili bir iletişim kurabilecek, çalışma ilişkilerine ve demokrasi kültürüne katkıda bulunabilecek, işyerinde katılımcılığı ve sonuçta verimliliği artırabilecek, işyerlerinin ve çalışanların sorunlarının tespiti ile çözümüne katkıda bulunabilecek tüm bunların sonucunda temsil ettikleri sendikanın önem ve başarısını arttırarak üyelerine çok daha kaliteli hizmet sunacaktır.


BAŞVURU ŞARTI

Herhangi bir başvuru şartı aranmamaktadır. İsteyen herkes başvuru yapabilir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

1-SENDİKA KAVRAMI
            -Tanımı
            -Sendikacılıktaki Temel Kavramlar
            -Tarihçesi
            -Dünya’da ve Ülkemizde Gelişimi
            -Sendikal Mücadele Tarihinden Örnekler
2-ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ-SİVİL TOPLUM VE SENDİKALAR

3-SENDİKAL HAREKETİN ULUSLARARASI HUKUKİ DAYANAKLARI

4- DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KAMU SENDİKACILIĞI TARİHİ

5. KAMUDA SENDİKACILIK VE TOPLU SÖZLEŞME (4688 SAYILI KANUN)
            -Sendikaların Kuruluşu
            -Hizmet Kolları
            -Üyelik ve Sendika Üyeliğinin Kazanılması
            -Sendika Üyesi Olamayacaklar
            -Üyeliğin Sona Ermesi
            -Toplu Sözleşmenin Tarafları ve İmza Yetkisi
            -Toplu Sözleşme Görüşmeleri
            -Uyuşmazlık Hali
            -Kamu Görevlileri Hakem Kurulu
6- TOPLU İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN GÜNCEL GELİŞMELER
7- SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ
             -Seçimi, Atanması ve Temsilcilerde Aranan Nitelikler
             -Görev ve Yetkileri
             -Görev Süresi ve Görevden Alma
8-ÖRGÜTLENME
           -Örgütlenmede Dikkat Edilmesi Gerekenler
           -Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi
           -Toplantı Yönetimi ve Zamanı
           -Grup Dinamiği Oluşturma ve Dayanışma Duyarlılığı
 9- KAMUDA ÇALIŞMA HUKUKU VE MEVZUATI
10-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI
11-İDARİ YARGI SÜRECİ
12-ETKİLİ İLETİŞİM
           -Sendikal İletişim
           -İletişimin Temel Kuralları
           -Beden Dilinin Etkili Kullanımı
           -İkna Teknikleri
           -Psikolojik Savaş
           -Liderlik ve Hitabet
13-DİKSİYON
          -Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi
          -Sesin Etkili Kullanımı, Ses Eğitimi
          -Harflerin Doğru Çıkarılış Biçimleri
          -Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar
          -Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma (İstanbul Ağzı) Kuralları
          -Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması
          -Süre, Tonlama, Ezgi, Vurgu, Ulama, Kavşak, Durak vb. Kurallar
          -Doğaçlama
14-GÖRGÜ,  NEZAKET VE PROTOKOL KURALLARI
          -Ziyaret - Misafirlik ve Vedalaşma Kuralları
          -Hasta Ziyareti Adabı
          -Temizlik Kuralları
          -Yemekte Davranışlar
          -İşyeri Görgü Kuralları
          -Sosyal İletişim Kuralları
15-STRES YÖNETİMİ
16-TOPLANTI YÖNETİMİ


 
EĞİTİM ÜCRETİ: 250 TL (Kesinlikle ÜCRET İADESİ Yapılmamaktadır)


Şehit - gazi ailesi ve çocuklarına yüzde 10,
Sakarya Üniversitesi personeli, eş ve çocuklarına yüzde 10,
Engellilere yüzde 10 oranında indirim uygulanmaktadır.

İndirimler 16.11.2018 tarihinden sonra yapılacak başvurularda geçerli olmak üzere belirlenen kontenjana bağlı kalarak sadece bir indirim maddesinden yararlanacak şekilde uygulanır. İndirimlerden faydalanabilmek için söz konusu durumunuzu gösterir belgeyi mail atmalısınız.

  • Kargo ücreti SAUSEM tarafından ödenmek üzere Belgeler Adaylarımızın adreslerine gönderilecektir. (Ancak; yurt dışında ikamet eden adaylarımızın sertifika gönderim ücreti kendilerine aittir. Türkiye'de bir adres bildirmeleri durumunda gönderim ücreti yine SAÜSEM tarafından yapılacaktır.)

  • -Eğitime katılacak adaylar her hangi bir firma adına eğitimlerini fatura ettirmek istiyorlar ise başvurularını yaptıkları gün dekont ve firma bilgilerini bilgeng@sakarya.edu.tr mail adresine mutlaka mail atmalıdırlar.          

BANKA HESAP BİLGİSİ

Ziraat Katılım Bankası
Hesap Sahibi: Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Hesap No     : 27-464698-2
IBAN           : TR21 0020 9000 0046 4698 0000 02

 Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mesai Saatler: 09:30 - 12:30  || 13:30 - 17:30
Adres: Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUSEM) Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA 
Tel:   0264 295 42 20
Faks: 0264 295 54 50
E-posta: sausem@sakarya.edu.trEğitimi Paylaş
Son Kayıt Tarihi
16 Aralık 2019
Eğitim Ücreti
250 TL
SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.