SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

DHBT Hazırlık Eğitimi (Uzaktan Eğitim)

 

ÖNEMLİ NOT
- Ödemesi Onaylanan Adayların Eğitimi Hemen Aktif Edilecektir!
- DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgi Testi) Uzaktan Eğitim yöntemi ile verileceği için  Türkiye'nin her yerinden katılım sağlayabilirsiniz. 
- Eğitim Toplam 112 Ders Saatinden Oluşmaktadır.

 

ÖSYM DHBT SINAVI NE ZAMAN?

DHBT bilindiği üzere ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır. Sınav tarihlerine ÖSYM'nin sitesindeki sınav takvimi kısmından bakılabilir. ÖSYM Sınav Takvimi >>


EĞİTİMİN TANIMI
DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) 2 yılda bir ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Bu sınavlara lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu olarak 3 farklı düzeyden girilmektedir. DHBT Uzaktan Eğitim Hazırlık kursu 3 düzey için ortak hazırlanmıştır. Dersler Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Akademisyenleri tarafından hazırlanmıştır. Videoların tamamı sisteme yüklenmiş olup istediğini saatte girip istediğiniz kadar izleyebilirsiniz. Türkiye'de DHBT sınavına hazırlık eğitimi bir ilk olup sizlerinde yerinizi almanızı tavsiye eder sınavlarınız da başarılar dileriz.

DHBT EĞİTİMİNE KİMLER KATILMALI?

- İlahiyat Lisans Mezunları ve Öğrencileri 
- İlahiyat Ön Lisans Mezuları ve Öğrencileri
- İmam Hatip Mezunları ve Öğrencileri

DHBT EĞİTİM İÇERİĞİ

1) Tecvite giriş, Harfler                                                                                                                            
2) Medler, İdğam,                                                                                                                                     
3) İzhar, ihfa,  iklab,                                                                                                                                  
4) Mimin halleri, lamı tafif kalkale, ra, zamir, lafzatullah, sekte                                                    
5) Tefsir (lokman, nuh, mülk, haşr, hucurat,                                                                                      
6) Kuranda iman salih amel, takva, maruf, münker, fitne, sevgi                                                  
7) Vahiy, ayet sure Nüzul, vahyin geliş şekilleri,                                                                               
8) Kur’an’ın yazılması, mushafa dönüşmesi, nokta, hareke, isimler                                            
9) Tefsir tarihi tefsire duyulan ihtiyaç, tefsir tefsirde ihtilaf sebepleri,                                       
10) Hz. Pergamberin tefsirdeki yeri, sahabe, tabiinin yeri, tefsir hareketleri                              
11) Sebebi nüzul, nasih mensuh, muhkem müteşabih, hurufu mukatta,                                     
12) Garibul kuran, yeminler, meseller, hakikat mecaz, müşkil, sualler,                                       
13) Tefsirin doğuşu, temel tefsir yöntemleri, ekolleri                                                                        
14) Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi Kuran lafız ve manasına ilişkin ilimler,                                  
15) Tevil, terceme Kuranı anlama ve yorumlamada yeni yönelişler                                               
16) Temizlik maddi manevi, abdest gusül, teyemmüm, kadınların halleri                                    
17) Namaz (amaç, çeşitleri, farz vacip sünnetleri, kaza secdeler vb.                               
18) Oruç                                                                                                                                                        
19) Zekat                                                                                                                                    
20) Hac Umre                                                                                                                                         
21) Fıkıh usulü kaynak, metot, hüküm, ilmihal                                                                                    
22) İslam hukukuna giriş mahiyeti, temel özellikleri                                                                                         
23) İslam Hukuk ekolleri                                                                                                               
24) İslam hukukunun kaynakları, hüküm, içtihat                                                                                
25) Mülkiyet                                                                                                                                                   
26) Akitler 
27) Aile Hukuku
28) Ceza hukuku
29) Günümüz fıkıh problemleri çözümünde ilkeler                                                                            
30) İbadet hayatı, aile hayatı                                                                                                                    
31) Tıbbi uygulamalar, gıda maddeleri, bağımlılıklar                                                                          
32) Günlük hayat, eğlence, spor, sanat                                                                                                 
33) Ticari hayat, faiz, kredi, finans, Menkul kıymetler                                                                       
34) Sünnet, hadis, haber, hadis türleri, kaynak değerleri                                                                 
35) Hadislerin taksimi, mütevatir, ehad, zayıf ve mevzu                                                                   
36) Kuran sünnet, sünnetin dindeki yeri                                                                                               
37) Hadisin anlaşılması, yorumlanması                                                                                                  
38) Sosyal, kültürel ve ahlaki hayatta hadis                                                                                          
39) Hadise farklı yaklaşımlar                                                                                                                  
40) İsnat, metin, hadis bulma yöntemleri                                                                                             
41) Hadis usulü ve tarihi temel kavramlar, alt dallar                                                                         
42) Hadislerin korunması kayıt altına alınması, raviler ve rivayet, kitabet, hadis tedvini)        
43) Tasnifi ve temel hadis kaynakları                                                                                                     
44) Yakın dönem hadis kaynakları                                                                                                          
45) Hadis öğrenim ve öğretim yöntemleri                                                                                            
46) Akaid kelam (din, mahiyeti, tanım, kaynak, önemi, tasnifi, diğer dinler                                
47) imanın tanımı, icmali tafsili iman, iman amel, artması eksilmesi,                             
48) İmanın geçerli olması, büyük günah, tasdik inkar bakımından insanlar                                                
49) İman esasları                                                                                                                                         
50) İnanç davranış, inançsızlık                                                                                                                  
51) Kelama giriş tanım, kelamın doğuşu                                                                                               
52) İlk dönem kelamcıları                                                                                                                          
53)Mutezile, ehli sünnet                                                                                                                          
54) Kelamda bilgi, varlık                                                                                                                            
55) Temel kelam kaynakları                                                                                                                     
56) İlk dönem İslam tarihi Mekke dönemi                                                                                            
57) Medine dönemi                                                                                                                                   
58) Hz. Peygamber şahsiyeti aile hayatı                                                                                                
59) Dört halife dönemi                                                                                                                              
60) İslam kurumları ve medeniyeti doğuşu                                                                                          
61) İslam medeniyetinin özellikleri, dünyaya katkısı                                                                          
62) İdari siyasi kurumlar                                                                                                                              
63) Vakıflar, iktisadi kuruluşlar                                                                                                                  
64) Eğitim, hukuk, askeri kurumlar                                                                                                          
65) İslam mezhepleri tarihi ortaya çıkışı ve ilk mezhepler                                                                
66) Ehli sünnet                                                                                                                                            
67) Eşarilik Maturidilik                                                                                                                               
68) Şia                                                                                                                                                            
69) Nusayrilik, Dürzilik                                                                                                                                 
70) Alevilik Bektaşilik                                                                                                                                 
71) Mehdi inancı                                                                                                                                         
72) Çağdaş İslami akımlar                                                                                                                         
73) Bahailik, Kadıyanilik,                                                                                                                           
74) Diğer dinler                                                                                                                                             
75) Sihizm, konfüçyanizm, Taoizm                                                                                                         
76) Hinduizm, Budizm, çaynizm,                                                                                                             
77) Yahudilik                                                                                                                                            
78) Hıristiyanlık                                                                                                                                       
79) Yeni dini hareketler                                                                                                                            
80) İslam ahlakı tanım, tarih, literatür                                                                                                   
81) Belirli ahlak problemleri                                                                                                                     
82) Ahlaki görev ve sorumluluklar                                                                                                            
83) Çeşitli kavramlar                                                                                                                                  
84) Diyanet tarihi, teşkilat yapısı, kanunu  

NASIL KAYIT OLABİLİRİM?

Katılmak istediğiniz kursun sayfasında yer alan kırmızı “Başvuru Yap” butonuna tıklayarak başvuru formunu doldurmanızın ardından kredi kartı ile ödeme sayfasına geçebilirsiniz. Bu sayfada ödeme işleminin tamamlanması ardından başvurunuz yönetici onayına gider. Eğitim başlangıç tarihinde size kullanıcı adı ve şifreniz sms ile gönderilecektir. EFT yöntemiyle ödeme yapmak isteyen kişiler başvuru yap butonuna tıklamadan önce internet bankacılığı veya atm üzerinden eğitim ve kurslar hesabımıza ödeme yapabilir başvuru esnasında dekont yükleyerek kayıtlarını tamamlayabileceklerdir.

 

ÖDEME SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Kredi kartıyla veya EFT/Havale yoluyla ödeme yapabilirsiniz.

 

TAKSİT YAPILABİLİYOR MU?

Kredi kartıyla ödemede ödeme sonrası bankanızla iletişime geçerek veya mobil banka uygulaması üzerinden taksitlendirme yapabilirsiniz.


BANKA HESAP BİLGİSİ

 

(Kredi kartıyla ödemek istediğiniz takdirde başvuru esnasında ödeme yapabilirsiniz)

Ziraat Katılım Bankası
Alıcı Adı              : Sakarya Üniversitesi Dön. Ser. İşl. Md.
Hesap No            : 27-464698-2
IBAN                   : TR21 0020 9000 0046 4698 0000 02

Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Telefonlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle daha hızlı iletişim için lütfen e-posta adresimiz (sausem@sakarya.edu.tr) ile ulaşım sağlayınız.

Mesai Saatleri: 08:30 - 12:30  || 13:30 - 17:30
Adres: Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUSEM) Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA 
Tel:   0264 295 42 20
E-posta: sausem@sakarya.edu.tr


Eğitim Ücreti (KDV dahil)
325 TL
Son Kayıt Tarihi
15 Şubat 2023

Bu Kategorideki Diğer Eğitimler

 
SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.