Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sınavı

 
Son Başvuru Tarihi: 17.09.2018

Son Başvuru Tarihi : 17 Eylül 2018
Sınav Tarihi : 22 Eylül 2018 / 14:00-16:00 (Yoğunluğa göre bir sonraki hafta sonu olabilir.)
Sınav Yeri : Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Serdivan/Sakarya

DİKKAT! Daha önce sınava giren adaylar, katılmak istedikleri her sınav için yeniden başvuru yapmak zorundadırlar. Aksi taktirde sınava giremeyeceklerdir.
Sınava 2 kereden fazla başvuru yapan adaylarımız ücret yatırmaları gerekmektedir. Aksi durumda başvuruları onaylanmayacak olup sınava giremeyeceklerdir.
Sınavda Bilgisayar, Tablet ve Telefon benzeri cihazlar kullanılması yasaktır. Özet Dökümanlara Aday İşlemleri Panelinden ulaşabilirsiniz.

Youtube Eğitim Videolarına ulaşmak için tıklayınız.
 
SINAV TANITIMI

Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Hazırlayıcısı, üniversite mezunlarına yeni ve yüksek kazançlı iş imkanı sunuyor.
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik ile birlikte, yurt içi üreticilerin yanı sıra ithal edilen madde ve karışımlar için de güvenlik bilgi formu zorunlu hale geldi. 
Birçok firma istihdam etmek üzerek GBF Hazırlayıcısı aramaya başlamış durumda. Zorunluluktan sonra sektörde GBF Hazırlayıcısı en çok aranılan eleman haline geldi. 

SINAV İÇERİĞİ

·         Tehlikeli kimyasal madde ve karışımların sınıflandırılması,

·         Güvenlik bilgi formalarının hazırlanması esasları,

·         Kimyasalların Yeni Sınıflandırma Yönetmeliği (SEA) ve Ekleri

·         Taşımacılık Bilgisi

KİMLER BAŞVURABİLİR

·         Mühendislik Fakültesi mezunları,

·         Eczacılık Fakültesi mezunları,

·         Fizik, Kimya veya Biyoloji Bölümü mezunları,

·         Kimya ile ilgili alanda yüksek lisans veya doktora yapmış kişiler.

·         Kimya ön lisans mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az bir yıl çalışmış kişiler,

·         Lise mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az beş yıl çalışmış kişiler,

·         Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az iki yıl çalışmış kişiler,

SINAV HAKKINDA ÖNEMLİ NOTLAR

·         Başvurunuz onaylandıktan sonra sınav ile ilgili dokümanlara ulaşabileceksiniz. (Başvurunuz en geç 48 saat içerisinde onaylanacaktır.)

·         Birinci sınavda başarısız olan adaylar için ikinci sınav hakkı ücretsizdir.

·         Sınavda, SAÜSEM tarafından online olarak paylaşılan dökümanların çıktısını kullanmak serbesttir

·         Sınava katılımda, kayıt sırası esas alınacaktır.

·         Sertifikada, SAÜSEM ve TÜRKAK Logosu yer alacaktır. SINAV ÜCRETİ: 300 TL  (Kesinlikle ÜCRET İADESİ Yapılamamaktadır ! )

BANKA HESAP BİLGİSİ
Ziraat Katılım Bankası
Hesap Sahibi     : Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Hesap No           : 27-464698-2
IBAN                   : TR21 0020 9000 0046 4698 0000 02


Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.

Sınava Gelirken Adayların Yanında Getireceği Belgeler :

Aşağıda yer alan kriterleri sağlayanlar yeterlilik sınavına katılabilirler:

a) Lise mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az beş yıl çalışmış olanlar, (Lise diploması ve tanımlanan alana ilişkin 5 yıl tecrübeyi gösteren SGK dökümü)

b)  Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az iki yıl çalışmış olanlar, ( İlgili bölüme ait lise diploması ve tanımlanan alana ilişkin 2 yıl tecrübeyi gösteren SGK dökümü)

c) Kimya ön lisans mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az bir yıl çalışmış olanlar, ( İlgili bölüme ait ön lisans diploması ve tanımlanan alana ilişkin 1 yıl tecrübeyi gösteren SGK dökümü)

ç) Mühendislik ve eczacılık fakültelerinden, fen veya fen-edebiyat fakültelerinin kimya, biyoloji veya fizik bölümlerinden mezun olanlar, ( İlgili fakülte ve bölüme ait lisans diploması )

d) Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmış olanlar. ( İlgili yüksek lisans ve ya doktora diploması )

e) Aday / Belgeli Personel Sözleşmesi (ıslak imzalı ikişer nüsha olarak)

Başvuru sırasında, adayın sağladığı kriterlerin delili olan belgenin yanı sıra tüm adaylardan istenen ortak belgeler aşağıdaki gibidir:

▪          2 Adet fotoğraf

▪          Kimlik fotokopisi

            ▪          Sınav ücretinin yatırıldığı banka dekontu

NOT : Sınava Gelirken Yanınızda Mutlaka İstenilen Belgeleri Getiriniz!

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Mesai Saatler: 09:30 - 12:30  || 13:30 - 17:30
Adres: Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUSEM) Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA 
Tel:   0264 295 42 20
Faks: 0264 295 54 50
E-posta: sausem@sakarya.edu.tr

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA