Özlük İşleri, Bordrolama ve SGK İşlemleri (Uzaktan Eğitim)

 
Son Başvuru Tarihi: 31.10.2018

Eğitiminize Eğitim Portalına Giriş butonuna basarak katılabilirsiniz.

Kullanıcı Adınız: TC Kimlik Numaranız.
Şifreniz               : TC Kimlik Numaranızın İlk Beş Hanesi.

EĞİTİM SÜRESİ VE ŞEKLİ

(Devam eden) Eğitimi için;

Eğitim Tarihi        :  01 Ekim 2018 - 31 Ekim 2018

Sınav Tarihi         :  25 Ekim 2018 - 31 Ekim 2018

(Devam eden) Eğitimi için;

Eğitim Tarihi        :  16 Ekim 2018 - 15 Kasım 2018

Sınav Tarihi         :  10 Kasım 2018 - 15 Kasım 2018

(Bir sonraki) Eğitim için;

Başvuru Tarihleri :  16 Ekim 2018 - 31 Ekim 2018

Eğitim Tarihi         :  02 Kasım 2018 -  30 Kasım 2018

EĞİTİMİN AMACI

İşletmelerin; insan kaynakları birimi, personel birimi, muhasebe birimlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman ve elemanlarının iş hukuku ve personel uygulamaları konusunda eksikliklerini tamamlaması ve yasal gerekliliklere uygun iş yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli bilgilerin uygulamalı olarak, UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ ile aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitim, her ayın ilk haftası başlar ve son haftası online sınav ile tamamlanır. Sınavda 50 başarım notunu alan adaylara; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Hologramlı SERTİFİKASI düzenlenir. Online sınavda başarılı olamayan adaylara ÜCRETSİZ  üç sınav hakkı tanınır. Üç sınavda da başarısız adaylar için KATILIM BELGESİ düzenlenir.

KİMLER KATILMALI ?

·         İşletmelerin Özlük, Bordrolama ve SGK işlemlerini gerçekleştirenler,

·         İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek, kariyer yapmak isteyenler,

·         İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanları, uzman yardımcıları ve elemanları,

·         Mali Müşavirler,

·         YMM, MM ve SMMM bünyesinde çalışan ve firmaların bordro ve personel işlerini yürüten muhasebe yetkilileri ve elemanları

·         Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenler


EĞİTİMİN İÇERİĞİ·         Özlük İşleri

o    Amaç ve işlevleri

o    Görev ve sorumlulukları

o    Personel özlük dosyası içeriği

o    İşe giriş, işten çıkış işlemleri

o    Yabancı çalıştırma şartları

o    İş sözleşme türleri ve önemi

o    Çalışma türleri

o    Puantaj nedir, ne işe yarar?

o    Günlük, aylık puantaj nasıl hesaplanır?

o    Hafta tatili, genel tatil, fazla mesai çalışmalarında puantaj nasıl olmalıdır?

o    PDKS programları ve Excel ile puantaj nasıl tutulmalıdır?

o    İzin Türleri, iş kanunumuzda iznin yeri, ücret – izin ilişkisi

o    Yıllık ücretli izin hakedişi, kullanımı, ücretsiz yol izni şartları

o    Çalışan’ın yıllık izin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar

o    Fazla çalışma uygulamaları ve fazla çalışma muvafakatnamesi

o    Resmi bildirimler ve zamanında yapılmasının önemi (SGK, İŞKUR, KOLLUK KUVVETLERİ)

o    İş kazaları ve bildirim süreçleri

o    İdari para cezaları

o    Denetimlerde dikkat edilmesi gerekenler

o    Disiplin süreçleri

o    İbraname nedir, hangi durumlarda kullanılır?

o    İkale sözleşmesi nedir, hangi durumlarda kullanılmalıdır?

o    İş feshinin geçerli sayılması için dikkat edilmesi gerekenler

·         Ücret Bordrosu

o    Ücret tanımı, şekilleri ve çeşitleri

o    Yasal olarak ücret bordrosunda bulunması gereken bilgiler

o    Dönemsel bordro değişkenleri

o    Ücret hesap pusulası

o    Ücret mahiyetinde değerlendirilen diğer ödemeler

o    Bireysel emeklilik, özel sağlık sigortası, hayat sigortasının bordrolaştırılması

o    Devreden sigorta matrahının hesaplanması

o    SGK, Gelir Vergisi, Damga Vergisi primlerine tabi olan ve olmayan ücretler

o    Ücretin ödenme yöntemleri

o    Ücret kesme cezası

o    Vergi müstesnaları

o    Sosyal ve ayni yardımların bordrolaştırılması

o    Yemek ve yol ücretlerinin bordrolaştırılması

o    Yabancı çalışanların ücret hesaplamaları

o    Asgari geçim indirimi

o    İşveren maliyeti hesaplaması

o    Kıdem, ihbar tazminatında ücrete dair ödenekler nelerdir, hangi durumlarda eklenir?

o    Kıdem, İhbar tazminatı hesaplamaları (özel kodlarla hazırlanmış Excel örnekleri)

o    Ay kapanışlarında yapılması gerekenler

o    İşe iade kararlarında ücret hesaplamaları

·         SGK Uygulamaları ve Diğer Uygulamalar

o    İşyeri açılışı

o    E-Bildirge şifresi

o    İşe giriş ve işten ayrılış bildirimleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar

o    SGDP’li çalışanların bildiriminde dikkat edilmesi gereken hususlar

o    Aylık prim ve hizmet belgesinin hazırlanması

o    Yeni giriş ve işten ayrılışlarda SGK gün sayısının tespit edilmesi

o    SGK primine tabi olan ve olmayan ödenekler

o    Raporlu çalışanların sigortalılığı

o    Eksik gün nedenlerinin belirlenmesi

o    İşten çıkış nedenlerinin önemi

o    İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin sigortalılığı

o    İşveren teşvikleri

o    İdari para cezaları

o    İşe iade kararlarında SGK bildirgelerinin düzenlenmesi

o    Yabancı çalışanların sigortalığı

o    İş kazalarının SGK’ya bildirimi

o    Engelli çalışan teşviği için SGK’ya bildirim

o    Eksik gün bildirimi

o    İŞKUR bildirimleri

o    Kolluk kuvvetlerine yapılması gerekli bildirimler 

 

Not:Uzaktan eğitim yöntemi ile Türkiye'nin her yerinden katılım sağlayabilirsiniz. Eğitimimiz 1 ayda tamamlanmaktadır. 

EĞİTİM ÜCRETİ: 300 TL  (Kesinlikle ÜCRET İADESİ Yapılamamaktadır ! )


BANKA HESAP BİLGİSİ
Ziraat Katılım Bankası
Hesap Sahibi     : Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Hesap No           : 27-464698-2
IBAN                   : TR21 0020 9000 0046 4698 0000 02Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mesai Saatler: 09:30 - 12:30  || 13:30 - 17:30
Adres: Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUSEM) Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA 
Tel:  0264 295 42 20
Faks: 0264 295 54 50
E-posta: sausem@sakarya.edu.tr


Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA