Diyanet Sözlü Mülakat Sınavlarına Hazırlık Eğitimi

 
Son Başvuru Tarihi: 31.12.2017
SON BAŞVURU TARİHİ: 31.12.2017
Kullanıcı Adınız: TC Kimlik Numaranız.
Şifreniz               : TC Kimlik Numaranızın İlk Beş Hanesi.

EĞİTİM SÜRESİ VE ŞEKLİ

(Devam eden) Eğitimi için;

Eğitim Tarihi        : 01 Aralık 2017- 31 Aralık 2017


(Devam eden) Eğitimi için;

Eğitim Tarihi        : 15 Aralık 2017- 15 Ocak 2018

  

(Bir sonraki) Eğitim için;
Başvuru Tarihleri : 
 15 Aralık
 2017 - 31 Aralık 2017
Eğitim Tarihi         : 01 Ocak 2018 -  31 Ocak 2018

Uzaktan eğitim yöntemi ile Türkiye'nin her yerinden katılım sağlayabilirsiniz. Eğitimimiz 1 ayda tamamlanmaktadır. 

EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Diyanet teşkilatında SÖZLÜ / MÜLÂKAT SINAVINA girecek olan Müftü, Vaiz, Vaize, Murakıp, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, Kur’an Kursu Öğreticisi, Yaz Kur an Kursu Öğreticisi ve Sözleşmeli-Fahri görev almak isteyen kişiler bu eğitime katılabilir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Kur’an Kerim ve Tecvit
1. Tecvite giriş, Harfler
2. medler, idğam,
3. İzhar, ihfa, iklab,
4. Mimin halleri, lamı tafif kalkale, ra, zamir, lafzatullah, sekte)
5. Okuyuş şekilleri istiaze vakıf vasıl lahn
6. Örnek Mülakat Soru çözümleri
7. Örnek Mülakat Soru çözümleri
8. Örnek Mülakat Soru çözümleri
9. Örnek Mülakat Soru çözümleri
Tefsir
10. Tefsir (lokman, nuh, mülk, haşr, hucurat,
11. Kuranda iman salih amel, takva, maruf, münker, fitne, sevgi)
12. Vahiy, ayet sure Nüzul, vahyin geliş şekilleri,
13. Kur’an’ın yazılması, mushafa dönüşmesi, nokta, hareke, isimler
14. Tefsir tarihi tefsire duyulan ihtiyaç, tefsir tefsirde ihtilaf sebepleri,
15. Hz. Peygamberin tefsirdeki yeri, sahabe, tabiinin yeri, tefsir hareketleri
16. Sebebi nüzul, nasih mensuh, muhkem müteşabih, hurufu mukatta,
17. Garibul kuran, yeminler, meseller, hakikat mecaz, müşkil, sualler,
18. Tefsirin doğuşu, temel tefsir yöntemleri, ekolleri
19. Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi Kuran lafız ve manasına ilişkin ilimler,
20. Tevil, terceme Kuranı anlama ve yorumlamada yeni yönelişler
21. Örnek Mülakat Soru çözümleri
22. Örnek Mülakat Soru çözümleri
23. Örnek Mülakat Soru çözümleri
24. Örnek Mülakat Soru çözümleri
25. Örnek Mülakat Soru çözümleri
İlmihal-Fıkıh
26. Fıkıh usulü kaynak, metot, hüküm, ilmihal
27. İslam mezhepleri tarihi ortaya çıkışı ve ilk mezhepler
28. İslam hukukuna giriş mahiyeti, temel özellikleri
29. Kuran sünnet, sünnetin dindeki yeri
30. İslam hukukunun kaynakları, hüküm, içtihat
31. İslam hukuk ekolleri
32. İslam hukuk ekolleri
33. Temizlik (maddi manevi, abdest gusül, teyemmüm, kadınların halleri
34. Namaz (amaç, çeşitleri, farz vacip, sünnetleri, kaza secdeler vb. )
35. Namazın türleri , Cuma, Bayram, Cenaze Namazları
36. Oruç
37. Hac
38. Hac umre
39. Fıkıh problemlerinde temel ilkeler ve çözümler
40. İbadet hayatı, aile hayatı Günümüz fıkıh problemleri çözümünde ilkeler
41. Tıbbi uygulamalar, gıda maddeleri, bağımlılıklar
42. Günlük hayat, eğlence, spor, sanat
43. Ticari hayat, faiz, kredi, finans, Menkul kiymetler
44. Zekat 1
45. Zekat 2
46. Örnek Mülakat Soru çözümleri
47. Örnek Mülakat Soru çözümleri
48. Örnek Mülakat Soru çözümleri
49. Örnek Mülakat Soru çözümleri
50. Örnek Mülakat Soru çözümleri
51. Örnek Mülakat Soru çözümleri
İlmihal- Hadis
52. Sünnet, hadis, haber, hadis türleri, kaynak değerleri
53. Hadislerin taksimi, mütevatir, ehad, zayıf ve mevzu
54. Hadis öğrenim ve öğretim yöntemleri
55. Hadisin anlaşılması, yorumlanması
56. Sosyal, kültürel ve ahlaki hayatta hadis
57. Hadise farklı yaklaşımlar
58. İsnat, metin, hadis bulma yöntemleri
59. Hadis usulü ve tarihi temel kavramlar, alt dallar
60. Hadislerin korunması kayıt altına alınması, Raviler ve rivayet, kitabet, hadis tedvini)
61. Tasnifi ve temel hadis kaynakları
62. Yakın dönem hadis kaynakları
63. Örnek Mülakat Soru çözümleri
64. Örnek Mülakat Soru çözümleri
65. Örnek Mülakat Soru çözümleri
66. Örnek Mülakat Soru çözümleri
İlmihal- Kelam
67. Din, mahiyeti, tanımı
68. Akaid kelam (din, mahiyeti, tanım, kaynak, önemi, tasnifi, diğer dinler islam)
69. İman akaid (imanın tanımı, icmali tafsili iman, iman amel, artması eksilmesi,
70. İmanın geçerli olması, büyük günah, tasdik inkar bakımından insanlar
71. İman-salih amel
72. İman esasları
73. İman esasları
74. İnanç davranış, inançsızlık
75. Kelama giriş tanım, kelamın doğuşu
76. İlk dönem kelamcıları
77. Ehli sünnet
78. Eşarilik Maturidilik
79. Şia
80. Mutezile, ehli sünnet
81. Kelamda bilgi, varlık
82. Temel kelam kaynakları
83. Örnek Mülakat Soru çözümleri
84. Örnek Mülakat Soru çözümleri
85. Örnek Mülakat Soru çözümleri
86. Örnek Mülakat Soru çözümleri
87. Örnek Mülakat Soru çözümleri
Siyer- İslam Tarihi
88. İslam Öncesi Arabistan ve Hz. Muhammed
89. İlk dönem İslam tarihi Mekke dönemi
90. Medine dönemi
91. Hudeybiye sonrası Medine dönemi
92. Hz. Peygamber şahsiyeti aile hayatı ve idareciliği
93. Dört halife dönemi
94. Örnek Mülakat Soru çözümleri
95. Örnek Mülakat Soru çözümleri
96. Örnek Mülakat Soru çözümleri
Çağdaş Dini Akımlar ve İnanışlar
97. Çağdaş İslami akımlar tarihi arka plan
98. Vehhabilik, Kur’aniyyun
99. Bahailik, kadıyanilik,
100. Alevilik Bektaşilik
101. Nusayrilik, Dürzilik
102. Mehdi inancı
103. Mecusilik-Sabiilik
104. Yaşayan dünya dinleri
105. Yaşayan dünya dinleri
106. Yeni dini hareketler
107. Çeşitli kavramlar
108. Örnek Mülakat Soru çözümleri
109. Örnek Mülakat Soru çözümleri
110. Örnek Mülakat Soru çözümleri
111. Örnek Mülakat Soru çözümleri
112. Örnek Mülakat Soru çözümleri
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Hizmetlerin Öncelikler
113. Diyanet tarihi, teşkilat yapısı, kanunu
114. Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterlikleri
115. Din eğitiminde- Diyanet Hizmetlerinde yöntemler
116. Din eğitiminde - Diyanet Hizmetlerinde yöntemler
117. Din hizmetleri ve iletişim
118. Çocukluk döneminin psikolojik ve dini özellikleri
119. Gençlik döneminin psikolojik ve dini özellikleri
120. Yetişkin ve yaşlıların psikolojik ve dini özellikleri
121. Dini hitabet
122. Hutbe-vaaz
123. Ahlaki görev ve sorumluluklar
124. Örnek Mülakat Soru çözümleri
125. Örnek Mülakat Soru çözümleri
126. Örnek Mülakat Soru çözümleri
127. Örnek Mülakat Soru çözümleri
128. Örnek Mülakat Soru çözümleri

EĞİTİM ÜCRETİ : 150 TL  (Kesinlikle ÜCRET İADESİ Yapılamamaktadır ! )


BANKA HESAP BİLGİSİ
Ziraat Katılım Bankası
Hesap Sahibi     : Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Hesap No           : 27-464698-2
IBAN                   : TR21 0020 9000 0046 4698 0000 02


Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mesai Saatler: 09:30 - 12:30  || 13:30 - 17:30
Adres: Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUSEM) Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA 
Tel:    0264 295 42 20
Faks: 0264 295 54 50
E-posta: sausem@sakarya.edu.tr


Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA