SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

İŞ VE MESLEK DANIŞMANI

BELGE YENİLEME İÇİN İZLEMELERİ GEREKEN ADIMLAR

 

Belge yenileme faaliyetlerine ilişkin genel şartlar

 

- SAUSEM belge vermiş olduğu kişilerin belge yenileme dönemi başladığında, söz konusu kişilere belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmak üzere olduğunu ve belge yenilemek için izlemeleri gereken adımları bildirir.

 

Belge yenileme sonucunda başvuru sahibi için yeni bir belge düzenlenir. Yeni belgenin düzenlenme tarihi, belge yenileme kararının alındığı tarihtir. Belge yenileme kararı, mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra da alınabilir.

 

- Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme başvuruları mevcut belgeyi düzenlemiş olan Kuruluşa yapılabilir. Sınavla belge yenileme başvuruları ise mevcut belgeyi düzenlemiş olan Kuruluşa yapılabileceği gibi belgenin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinin tamamında en az bir yıl süresince sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmüş olan farklı bir Kuruluşa da yapılabilir. (Md 6/1)

 

- Belge yenileme sonucunda başvuru sahibi için yeni bir belge düzenlenir. Belge yenileme kararı mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden önce alınmışsa yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde mevcut belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden bir sonraki gündür. Belge yenileme kararı mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra alınmışsa yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde belge yenileme kararının alındığı tarihtir. (Md 5/6)

 

Belge yenileme başvurusu

 

- Başvuru sahibi belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir. Başvuru dönemi, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinde sona erer. (Md 6/3)

 

- Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.(Md 6/4)

 

- Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi tarafından belge masraf karşılığının Kuruluşa ödenmiş olduğu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde SAUSEM, Kurumun belirlediği yönteme uygun şekilde başvuru sahibi için belge talebini Kuruma iletir.

 

Detay bilgiler için Bknz: MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ GÖZETİM VE BELGE YENİLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

Belge yenileme yöntemi

 

SAUSEM

A)     Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle 300 TL  veya

B)     Kapsamı daraltılmış bir sınav yoluyla belge yenileme işlemlerini yürütür.
  Belge Yenileme Sınav Ücreti Rev.03: 2470 TL

 

KANIT YÖNTEMİ İLE BELGE YENİLEME SÜRECİNDE İSTENEN BELGELER

-Başvuru Formu (Aday İşlemleri Paneli'nden Belge Yenileme İşlemleri Bölümü'nden alınacak)

-2 adet Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi (Aday İşlemleri Paneli'nden Belge Yenileme İşlemleri Bölümü'nden alınacak)

-Hizmet Bildirim Formu  (Aday İşlemleri Paneli'nden Belge Yenileme İşlemleri Bölümü'nden alınacak)

-Belge geçerlilik süresi içinde İş ve Meslek Danışmanı olarak, belge geçerlilik süresi içerisinde İş ve Meslek Danışmanı olarak toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca hâlihazırda fiilen çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu,sözleşme,fatura,portfolyovebenzeri) sunmak, 

-Banka Dekontu -300 TL olan İş ve Meslek Danışmanı, Dosya Sunum Yöntemi İle Belge Yenileme Ücretini aşağıdaki hesap numarasına yatırınız. (Sınava girerek belgesini yenileyecek adaylar için ücret ve süreç farklıdır.)

-Kimlik Fotokopisi

Hesap Sahibi: Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
Banka Adı: Ziraat Katılım Bankası 
IBAN: 
TR91 0020 9000 0046 4698 0000 03

Evrakların uygun bulunmasının ardından yatırılacak olan Belge basım Ücreti (1 Ocak 2023 tarihi itibariyle) 150 TL'dir.

Hesap Sahibi: Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
Banka Adı: Ziraat Katılım Bankası
IBAN: TR64 0020 9000 0046 4698 0000 04 

 

 

NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?

1-Sistemden başvurunuzu yapınız.(Başvuru esnasında Kişisel ve iletişim bilgilerinizi güncelleyiniz.)

 Başvuru işlemi için;
https://belgelendirme.sakarya.edu.tr/  (Dekontu yükleyiniz (jpeg formatında ve max 2 mb olmalıdır)

Aday işlemleri paneli- Kesin Başvuru- Sınavsız Belge Yenileme İşlemi- Belge Yenileme Başvurusu yap

2-SAUSEM Yetkililerince başvurunuz onaylandıktan sonra portala giriniz.

3-Sistem üzerinden alacağınız

-Başvuru formu,

-Aday belgeli personel sözleşmesi (2 nüsha olacak şekilde),

-Hizmet Bildirim Formu

(Yukarıda belrtilen formları başvuru yapılan alandan çıktı alarak ilgili bölümleri doldurunuz/imzalayınız.)

-E-devlet üzerinden alınacak olan Hizmet Dokümü (ISCO Kodu- ISCO 08:2423 olacak şekilde),

-Kimlik Fotokopisi,

-Dekont

4-Yukarıda beliritlen tüm belgeleri  SAÜSEM'e kargo ile ulaştırınız.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM)
Esentepe Kampüsü
Serdivan / Sakarya

İletişim için öncelikli olarak e-posa yolunu tercih etmeniz önem arz etmektedir.

e posta adresi: sausem@sakarya.edu.tr

SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.