SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

Sertifika Eğitimleri

Başvuruya açık tüm eğitimler
Uzaktan Eğitim

Adli Trafik Kazalarında Bilirkişilik Eğitimi (Uzaktan Eğitim)

Sakarya Üniversitesi trafik bilirkişi eğitimi ile uzaktan eğitim yöntemiyle trafik bilirkişisi olabilirsiniz. Adli trafik bilirkişisi nasıl olunur
Eğitim Ücreti 700 TL
Örgün Eğitim

Arabuluculuk Temel Eğitimi

Eğitim Ücreti 2200 TL
Uzaktan Eğitim

Fikri ve Sınai Haklar Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi (Kısa Süreli - Online Eğitim) Ön Kayıt

Eğitim Ücreti Ücretsiz (*)
Uzaktan Eğitim

Fikri ve Sınai Haklar Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi (Uzun Süreli - Online Eğitim) Ön Kayıt

Eğitim Ücreti 1650 TL
Uzaktan Eğitim

İş Hukuku Sertifika Programı (Uzaktan Eğitim)

İş Hukuku sertifika programına başvuru yaparak Sakarya Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı sertifika sahibi olabilirsiniz.
Eğitim Ücreti 350 TL
Uzaktan Eğitim

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi (Ön Kayıt)

Eğitim Ücreti Ücretsiz (*)
Uzaktan Eğitim

İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi (Uzaktan Eğitim)

İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar sertifika programına başvuru yaparak Sakarya Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı sertifika sahibi olabilirsiniz.
Eğitim Ücreti 655 TL
Uzaktan Eğitim

Ticaret Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi (Online Eğitim) Kesin Kayıt

Eğitim Ücreti 1800 TL
Uzaktan Eğitim

Ticaret Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi (Uzun Süreli - Online Eğitim) Ön Kayıt

Eğitim Ücreti Ücretsiz (*)
Uzaktan Eğitim

Tüketici Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi (Kısa Süreli - Online Eğitim) Ön Kayıt

Eğitim Ücreti Ücretsiz (*)
Uzaktan Eğitim

Tüketici Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi (Uzun Süreli - Online Eğitim) Ön Kayıt

Eğitim Ücreti Ücretsiz (*)
SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.