SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

Sakarya Sınav Hizmetleri olarak Sakarya Üniversitesi’nin bilgi, birikim ve tecrübesinden yararlanılarak gizlilik, ciddiyet ve güvenilirliği prensip edinmiş personelimizle kamu kurumları; ulusal ve uluslararası şirketler tarafından talep edilen (giriş sınavları, görevde yükseltme sınavları, unvan değişim sınavları vb.) sınıf, laboratuvar veya bilgisayar ortamında her türlü;

  • Sınavın planlanması,
  • Sınava uygun ortam oluşturulması,
  • Sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi,
  • Sınav güvenliğinin sağlanması,
  • Sınavın uygulanması ve denetlenmesi,
  • Sınavların sonuçlandırılması,
  • Sonuçların duyurulması,
  • İtirazların değerlendirilmesi
Hizmetlerini sunmaktayız. Sınav hizmetleri olarak; talep eden kurum ya da kuruluşun ihtiyaç ve beklentilerine göre gerekli tüm hizmetleri alanında uzman kadromuzla sunmaktayız.

Sınav Merkezimiz tarafından kurum ve kuruluşlar adına yapılacak sınavlarla ilgili olarak, sınav sorularının hazırlanma sürecinden başlamak üzere; ciddiyet, gizlilik ve güvenilirliği prensip olarak benimseyerek yaptığımız sınav organizasyonlarında sadece Sakarya Üniversitesi’nin akademik personeli kullanılmaktadır. Sınav Hizmetlerimizde Üniversitemizin tüm kaynaklarından yararlanılarak sınav ihtiyaçlarınız ve beklentileriniz doğrultusunda çözüm üretebilmeyi hedeflemekteyiz. Sakarya Üniversitesi’nin adını taşımanın bilinciyle sınavla ilgili tüm hizmetler profesyonelce yürütülmektedir.

SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.